JeraJ70__Meuwsp/a JeugdcentrumMDe Koel" Peter Jarssenweg 12. Tel-,G47B5 - 613 IC jaar J era'70 1970 - 1980 Programma, van-19 september t/m:28 september 1980 vrijdag 19 september: Gymzaal voor groep 5 de jeugd van 12 en 13 jaar.l9*00u- 20.00u ."Bespreking met de kinderen van klas 4,5 e* 6 van het basisonder wijs samen met de leiders en leidsters en het bestuur van Jera. Deze avond wordt gehouden in het GEMEENSCHAPSHUIS om. 18.3Ou - zaterdag 20 septembersGeén alcoholvrije disco i.v.m herstelwerkzaamheden aan het gebouw. donderdag 25 septemberspiscotheek voor groep 4 klas 4>5 en 6.Breng mee voor 2 consumptie's. 18e>30u - 20.00u. Indien dit programma niet zal doorgaan,wordt dit op school bekend gemaakt, vrijdag 26 septemberGymzaal voor groep 5 de jeugd vanaf 14 jaar.19.00u- 20.00u „Vrije instuif"voor groep 5 20.00u - 22.30u zaterdag 27 september:Disootheek voor groep 5 de jeugd vanaf 14 -ja.sr.l9*30u-23*00u Beneden 14 jaar heeft de jeugd geen toegang. Eedenavond is er een zeer belangrijke bespreking samen met de-kinderen van klas 4,5 ©n 6 met het bestuur van Jera'70.Ook de ouders kunnen dan een woordje komen doen en wensen naar voren brengen. De ze avond wordt niet gehouden in het jeugd centrum ,maar in het GËvlEMSCHAPSHUIS." om Half 7 Film voor groep 5 vrijdag 17 oktober om half 9* De-titel :„The big boss" met in de hoofdrol,, BRÏÏCE LEE" Film voor de kinderen de tekenfilrn„Le avonturen van Mr.Ichabod St Mr.Toad" op zondag 19 oktober om 2 uur.- Ballonweds'trijd:Er zijn tot op heden (Dinsdagavond j.l) geen kaartjes meer terug ges tuurt .Zondag 19 oktober zullen wij Tijdens ons filmprogramma de uitslagen bekend maken en na de film volgt dan. de uitreiking van de prijzen door Jan v.Gasstel en Wim Y/illems .\7e maken ook dan de namen bekend van de kaartnummers plus de vinder. De kinderen krijgen dan .ook de gevonden kaarten terug. HoBoSc OILS GENOEGEN" Zaterdag zal ons 1e zestal deelnemen aan de limburgse klubkampioenschappen te Boukoul. Het zestal is als volgt samengesteld:" Ho Stevens - J.vd. Broek - P. Spreeuwenberg - j. Michels - H. Poels en C. Janssen. Res. Mo Campso Vertrek 9.00 uur. Zondag worden de persoonlijke kampioenschappen van Limburg geschoten, eveneens te Boukoul. Hieraan hemen deel: H. Stevens - J.v.d. Broek - I. Spreeuwenberg - Ho Peels - C. Janssen en A. Hellegers. Vertrek eveneens om 9.00 uur. Donderdag 25 sept. a.s. is er een ledenvergadering in het Gemeenschapshuis. Aanvang 20.0D uur. Gezien de belangrijkheid van de agenda verwachten wo een grote opkomst. KOLLEKTE PRINSES BEATRIX FONDS De kollekte wordt gehouden a.s. zaterdag en zondag aan de kerk.De opbrengèt is bestemd voor hulpverleningaan poliopatienten soastisci-lijdersmultiple sclerose patiënten, en andere spierziekten. In 1900 fck de Darkinson-patienten onder de doelstelling van het Prinses Beatrix- ïond opgenomen. Maar ook het onderzoek, dat nodig is om deze ziekten en aandoe ningen m de ooekorast te voorkomen, speciaal aangepaste zwembaden, vakantiekam pen, vervoermiddelen, aangepaste woningen enz. kunnen op de hulp van het fonds rekenen. Deze hulp kan echter alleen aangeboden worden als de financiële middelen aanwezig zijn. De kollekte is daarbij onmisbaar. Geef daarom royaal voor uw gehan dicapte medemens. Bij voorbaat dank. L o V B maandaS 22 september is er om 20.00 uur kienen in café van Diik Mevr. Arts-Takken zal deze keer van het bestuur aanwezig zijn. MEDEDELIN G BOEREN3RULLEFTICOMTTff De boerenbrulluft 1901 wordt dit jaar reorza- niseercl doar de Tennisvereniging Ysselsteyn0 Het Bestuur,

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1980 | | pagina 2