«tms- Ui tslagtin Veurayse biljartbond: 3.C.Y. 2 - H.G.L. 1 4-5 S.N.A 1 - 3.C.Y. t 2 - 7 I.v.n. ,.on 12 ao_.t. So ppoloa wedstrijd van c.o V.3.D. is het programme van de onderlinge kompetitie uitgesteld tot een nader te bepalen datum. Programma voor dinsdag 23 september: A.v.Asten - J. i'ools* H.v.ïïell - J.v.Well. A.v.ASten - P.Cox. G. Pleurkens - H. b'isnans. L. Janssen - i'.Ccx. H. Wismans - Pr. Hendriks. V0LLEY3AL e neooun intussen hot wodstrjjcl schema binnen gekregen voor onze eerste voteranenkompetitieBe eerste wedstrijd voor ons is vastgesteld cp 20 september c is aaaröm dringend gewenst dat vooral diegenen die zich voor deze k «npetitie opgegeven hebben elke maandag op onze oefenavond verschijnen Daar we nog niet te veel volleyballers hebben, zijn nieuwelingen van harte welkom, ook jongeren met interesse voor volleybal zijn welkom elke maandagavond van half 9 tot 10 uur in de Gymzaal» L.V..3. Lan.:.s aeze weg nodigen wij al onze leden uit v -or het bijwonen vn de jaarvergadering op donderdag: 10 september a#s. om 20»00 uur in het Gemeenschaps buis. Op deze avond zal het nieuwe jaarprogramma '00-'01het jaarverslag en het iinancieol overzicht1 79-*00 besproken worden. Voor tienderdat; werclt het programma thuis bezorgd, zodat U het rustig door kunt nemen. Verder zal op deze avond dhr. Hamzi uit Sevenuia iets vertellen over acupunctuur. Dhr. Hcmzi is zelf acupuncturist, cn Keca dus uil de praktijd vertollen het hoe en waarom van acupunctuur. We hopen op deze nvend veel leden te moren begroeten, nieuwe leden zijn altijd van harté welke, -r d'd'1 f Ptcmboil bezoeken al degenen die zich hi erve or opgegeven hebben, de lujileummanifestntic 50 jaar LVD in RoermondHet dagelijks bestuur heeft besloten om met cto trein te reizen, daar het parkeerprobleem in Roermond nogal groot is, en- een ous erg kostbaar. De vertrektijd in Oostrum is 9-30 uur. Zorg dat U ruim op tijd aanwezig bent. Het vervoor naar Oostrum onderling regelen. Mocht dit problemen geven bel dan even 563. Denk aan uw lidmaatschapskaart als toegangsbewijs voor de manifestatie» Voor het bowlen op 16 oktober kunt U zich tot 1 oktober opgeven bij Mevr. Michcls tei. ibj. Op 30 september n.rn. is de eerste les van de weefkursus. Meer hierover hoort U t.z.t» JUBILERENDE LIMBURGSE VROUWENBEWEGING Bij gelegenheid vr.n het 50-jarig best-aii van de Limburr.se Vrouwenbeweging; wordt op J ®jl sop tem oer eon manifestatie gehouden in Cultureel Centrum "Po Oranjerie" te Roermond. Het thema van deze manifestatie luidt: "Vrouwen ontmoeten vrouwen», waarbij centraal zal staan de positie ven de vrouw over de wereld. In het kader van deze manifestatie heeft kring Vonray zich verdiept in de positie ven (.0 vrouw 111 Suriname. Tijdens do manifestatie houdt kring Vonray een expositie - over w- on- en leefwereld van do Surinaamse vrouw. Tevens brengen leden m.b.v. s Venrayse Surinaamse vrouwen een klederdrachtshow in de Oranjerie te Roermond. r verc.ere informatie ovo: deze manifestatie zie: Nieuws in weekbladen, o.a. Grens en Maas. ZATERDAG 13 SETTEMEER Dansen voor paartjes on gehuwden met SWEET-TOUCH1' ZONDAG 14 SEPTEMBER Matinee dansen mot Dans on Show Aanvang 14.00 uur D A S CII G ROTO T.AM 7.T t\ Voor de belangstelling bij het verblijf in het ziekenhuis bedank ik meneer pas- t.oor, do buurtvrienden en kennissen Bedankt v*_or alias. Mevr. van Lier - Roosen. TE KOOP Prine e s s o bo on t j e s voor d i eivri e s en inmaako ClaessensYsselsteynseweg 86 Bellen tussen 1 en 2 uur, en na 6 uur n»m. tel. 330 di

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1980 | | pagina 6