Jera'TO Nieuws,p/a Jeugdcentrum „De Koel'Teter Janssenwsg 12 Tel.04785 - 613 10 jaar Jera'70 1970 - 1980 Programma van 1^ september t/m 21 september I98O vriirlae- 1? sent: Honkbal voor groep 4 klas 6 Bij goed weer en anders by slecht weer handvaardigheid 18„30u - 2'0.00u Groep 5 „Vrije instuif"20.00u-22.30u zaterdag 13 sept:Discothe.ek voor groep 5 de jeugd vanaf 14 jaar.19.30u - 23.00u donderdag ^september :Géen openavond Morgenavond or. half 7 voor klas 4,5 en 6. vriidag 19 september:ZEER BELANGRIJKE AVOND VGGR GROEI 4,5 EN éde KLASSEIS Samen mét de kinderen en de ouders willen wij Jera 70 bestuur met de leiders en leidsters een bespreking houden over de donderdaggroep en de vrijdaggroep .Hebben jullie wensen,dan breng je diedeze avond naar voren en dan zullen wij proberen om aan jullie wensen te voldoen. Aanvang van deze avond 18.30u. he ze avond is niet voor groep 5. o^-rvrv. Gymzaal voor groep 5 de jeugd van 12 en 15 jaar. lJ.OOu- 2ü.üüu Hedenavond geen avond voor groep 5 i.v.m veranderingen in het gebouw. Ballonnenwedstrijd uitslag in de week van 3 t/m 9 september. Deze week is er maar feèn kaartje teruggestuurd de honderdste en een vande verst gekomen ballon tot nog toe en het is nummer 25.Deze ballon is gevonden m Koln-Deutz. De vorige was 216 en kwam terecht in Beckurn (Overijsel) Be standen kun je vanaf zondag weer zien op een landkaart van Nederland- Duitsland. Programma's kunnen de komende weken iets veranderd zijn i.v*m veranderingen in het gebouw.Let daarom volgende week op wat er vermeld stéat in het weekschems. Film voor groep 5 vrijdag 1? oktober om half 9 en voor de kinderen zondag 19 oktober voor de kinderen om 2 uur. 1 PONYCLUB "DE WELSHRBITERS" 1 Kienen: net kienen is niet op dinsdag 1 6 september maar op maandag 15 september. Wij hopen dat u acht v/ilt slaan op deze wijziging en toch even goed kienen. Uitklagen concours Meterik: Achttal 1 een 3e prijs, achttal 2 een 8e prijs, achttal 3 een 12e prijs, achttal 4 een 8e prijs-,achttal 5 een 11e prijs, Bij de individuele .dressuur werden Gerald Arts en Ingrid Bollen beiden tweede. Liliarma Geurts, Wilma Lemmens en Susanne Pernot behaalden een 3de prijs. Geert Vollenberg een' 4de prijs. Voor orde en netheid op de 'zadelplaats wisten we ook ditmaal weer. een 1ste- prijs te .behalen. Nieuwe leden: degenen die .lid willen worden van de ponyclub kunnen zich nog tot 1 oktober opgeven bij Thijs Derikx, tel. 246. TENNISVERENIGING 47-, Op b sept. jol. hadden we een goed geslaagd gezelligheidstoernooi in Oostrum. Op zondag 28.-9-80 brengt Oostrum een tegenbezoek aan Ysselstoyn. Gespeeld wordt van 10 uur tot 18 uur. Deelname voor senioren, dames en heren. Ook beginners kunnen meedoen. U kunt voorkeur indienen voor speeltijd. Opgave vobr 12-9-80 bij P. Litjens, tel. 04785-244. JuniorenkornpetitieDonderdag 11-9-1980 gaan we verder met de - jeugdkompetitie. De indeling hangt op de baan.komende weekend. De laatste 3 weken zijn slechts 4 partijen gespeeld. Wilt u zich, indien verhinderd, tijdig afmelden bij W. de Wit, tel. 04785 - 279. PM PARE- DRUMBAND "DE PEELKLANK" pptreaen fanfare m Venra.y: Op maandag 15 sept. zal de fanfare optreden voor de bejaarden in Venray van 20.00 tot 21.00 uur. Dit optreden komt i.p.v. het oorspronkelijk geplande optreden van zaterdag 13 sept. De muzikanten worden om half acht bij het gemeenschapshuis verwacht om van daaruit naar Venray te vertrekken. BestuursvergaderingOp dinsdag 16 sept. is"er na de repetitie van de drumband een bestuursvergadering in het Gemeenschapshuis. VEE VER ZEKERING Deze week word uw premie afgeschreven baj de R.B.D. van de sept. schatting plus de,premie van de bijschatting van mei tot september. De premie bedraagt

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1980 | | pagina 2