BASISSCHOOL - OUIJKVBRBagBg, 3onoeinin,;; ror 18 nUt,ustus a. s. is «an onze basis school benoemd Me j Fr. Geurts uit Me tor .ik Nieuwe schooljaar: Hopende dat alle kinde; en een fijne zomervakantie achter de ru;j hebben, beginnen we manndar 10 aug. weer met frisse moed aan het schooljaar 1900-'01. Op de eerste dag van het schooljaar kr:gf.en alle kinderen een stencil race naar huis, waarop klassenindeling ,ymro-'ster e.d. vermeld staan. Aangaande gymnastiek en zwem men voor maandag 10 aug. a.s. het volgende: ZwemmenKlas 3 (dhr. G.Fleuren) en klas 4 (T'hr. P.nrts) maandag mor, en. GymnastiekKlas la /Dhr. P.v.d.Kolk), klas 1b (Mej o Fr. Geurts), klas 2 (McjR.Jansen), klas 5a (Dhr. B.Loonen), Klas 6 a (dhr. H.Ahlers) klas 6 b (dhr. W. Verschuuren) l^jknJJ iSohroiniN v±er le<Jen> t.w. M.Dus, A.Aarts, R,Munsters en M. Luyckx, 'hebben samen met J.Munsters en Fr. Jeurissen die de plaats innamen van.enkele leden die van deelname hadden afgezien, de 200 km. lange Veluwetocht gefietst. Ondanks het hoge tem po bereikten sommigen van hot opvallend fit de finish, maar ook de overigen reden, zij het met iets moer moeite, do rit uit. Overmorgen (zondag) wacht alweer de jaarlijkse bevrijdingsritgeorganiseerd door ï.K. Overloon. Deze tourtocht heeft een lengte" van 90 km. We vertrekken om 7.45 met de fiets naar Overloon, waar om 0.30 uur alle deel nemers in den grote groep van start zullen gaan TE KOOP: nieuwe aardappelen Joh. hemmens Timmermannsweg 5 4 Tel. 532. TE KOOP: Antieke kast M«,'Vergeldt Puttenweg 10 TE KOOP: Puch Maxi Bouwj1978.' nil 18.00 uur: Fleurkons Kerkweg 4 Tel. 212 TE KOOP: Gorste strp GvDijk Ringweg 10 GEVRAAGD Augurk onp1ukk er s (sters) Vergeldt Zcilbergseweg 10 Tel. 506 Hartelijk dank aan Familie, vri end enen k enrxi s sen tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis. -Nogmaals dank. Frank Koonings. ZATERDAG 16 AUGUSTUS Gehuwdenbal met "SILVER ASH" ZONDAG 17 AUGUSTUS Matinee dansen V/ie heeft er Donder lag 7 augustus een gr o ené Gazelle damesfiets bij Van Gas sol meegenomen i pvo een groend Vervos Sport damesfiets? Wil,diegene zich in verbinding stellen met Mevr. v. Vegchel Li t s en b ergweg 17 I Tol. 255 Tevens: TE KOOP: een witte dameshelm. Ainvang 1400 uur DANCING ROELAN ZIA Voor de vele blijken van belangstelling, bloemen, cadeaufs en gelukwensen die wij bij ons t ouden huwelijksfeest mochten ontvangen, zeggen wij U mede namens onze kinderen en kleinkinderen - allen hartelijk dank. M. Teunissen J. Te uni s s en - Ge r r i t s Yssolsteyn, aug. 1980. Pater Tulpstraat 9 t - I t _i V r v 4 v 1 ,i 4

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1980 | | pagina 6