S.V. YSSELSTEYN. SENIOREN. Oefenprogramma voor zondag 17 augustus? fsselsteyn 1-Rood-Vit 214.00 uur. Ysselsteyn 2-M.V.C. 1—14.00 uur. Ysselsteyn 3-M.V.C. 212.00 uur. M.V„C.3-Ysselsteyn 411.30 uur, vertrek 10.30 uur. M.V.C.4- Ysselsteyn 511.50 uur,vertrek 10.30 uur. Ysselsteyn 6 - Rood-Wit 711,00 uur. Venray 10-Yoselsteyn 711.00 uur. POnderdag 21 augustus Ysselsteyn 1-fKLW 1-19.00 uur. Ysselsteyn 2-RKLVV 2—19,00 uur. JUBX0RM. Q-pgelet» Inverband met de terreinomstandiglieden is het geplande programma gewijzigd. Vrijdag 15 augustus vlliZ S~ïS£eïSïeyn 1118'3° UUr> verteek 17.45 uur.Rijden Hellegers. ^Helden 03-fsselsteyn. 0318.30 uur, vertrek 17.45 uur, (Busje) Zaterdag 16 augustusj_ SmS-f - ysselsJeyn Al—15.3O uur, vertrek 14.15 uur. (Bromfiets) SJW fop B - Ysselsteyn BI14.OO uur, vertrek 1315 uuriijden Peters en lj7v S;T;BW ?2p714"°° -^^rtrek 13.15 uur. (Bus ^lipeen' SJW Gl-YsselsteSS02yn lï'ln Teftrfk 11«ur.Rijden v.Osch. teyn 12»3° uur,vertrek II.45 uur. Rijden Janssen en Liessel Dl - Ysselsteyn Dl10.00 uur,vertrek 9.15 uur. (Busje) Panai^enDg-Ysselsteyn D212.00.. uur, vertrek 11,15 uur! Rij den'Drabbel s en Panningen D3-Ysselsteyn D312.00 uur, vertrek 11.15 uurR^nTeT^n Liesel K, - Ysselsteyn El10,00 uur, vertrek 9.15 uur,Hijden Bovee en Jeugdleiders Attentie Emonts iverband met de terrein gesteldheidks.kunnen op de trainingsavonden geen selec- •eiepartytj.es gespeeld worden op de hooS'dvelden. i'EU EROPBJÏLZAiiL n Dinsdag a.s. 19 aug. begint de peuterspeelzaal weer voor groep I. En woensdag 20 aug, voor groep II. Helpende moeders voor de maand augustus zijn: Groep I Groep II 19 ou;/0 Mevr, Philipse.i en Mevr. v. 'Ro&BO au,:, Mevr, Janssen (Silvie); Mevr, Reinders Rosmeulen 21 aug: Mevr. Camps on Mevr, Jansen 22 aug.: Mevr. Droessen en Mevr. Arts (Fre^k) 26 aug: Mevro Kleuskens 27 aug.Mevr, Claessens (Ronny) 28 aug: Mevr. Stiphout 29 aug.: Mevr. v. Vegchol. Op zondag 17 aug. a.s, brengen we samen met de bejaardenvereniging een bezoek aan de Passiespelen in Tegelen. Vertrek om 13»30 uur aan de kerk. Degene die een 65+ kaart heeft, kan op vertoon hiervan 2,50 terug krijgen aan de kassa. Om ca. 18.30 u. zijn we weer terug. Voor de weofkursus kunt U zich nog opgeven or zijn nog enkele plaatsen vrij, tot 20 aug. bij Mevr. Michels, tel. 563De kursan "Aanleg en onderhoud -^-an uw tuin" is volgeboekt. Voor de reis naar Wittem op 2 sept. n.m. kunt U zich nog vot 20 aug o opgeven bij Mevr. Jcnniskene, tel. 260. t 1 r-n -«r n Franken. Vo dPas Panningen. E3 - Ysselsteyn E211.00 uur, vertrek 10,15 uur.Rijden Schepers en

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1980 | | pagina 5