KOJvFDAJ,-VJ5R15K1 GINC- "DJS rSELKOiff" z-.ndr zuilen SenrLorcn '1 on 2 en do Junioren A weer deelnemen aan het Maas- en Niertoernooi te Oeffeit» De Junioren zullen daar de J.Thijssen trofee verdedigen. We vertrekken om kwart voor negen (?.45 u,bij de kerk» Denk aan lunchpakket en regenkleding. Autokosten 2,- p.p. De wedstrijden beginnen om 10.00 u» on zijn als volgt: 10.00 - 10»30 u:Veld 1: Swift 1-Senioren 1 (Dhr. Ncggers) 12.00 - 12,30 u:Veld 1: Senioren 1 - JES 1 (Dhr. Neggers) 14»30 - 15.00 u: Veld 1 Senioren 1 - De Horst 1 (Dhr. Aarts. 15o3Ö - 17.00 u: Veld 1: de Zwaluw - Senioren 1 (Dhr. Lamers) 10.30 - 11 .00 u: Veld 2: Senioren 2 - Wederik 2 (Mevr. D-aijons) 11.30 - 1 2.00 u: Veld 2: Senioren 2 - Fortune 1 (Mo jBodewes) I 3*30 - 14.00 u: Vele 2: Swift 2 - Senioren 2 (Dhr. Lamers.) 15.30 - 1 6.00 u: Veld 2: Ajola 1 - Senioren 2 (Dhr. Aarts) 16.30 - 17.00 u: Veld 2: Oranje V/it 1 - Senioren 2 (Dhr. Willemsen) 10.30 - 11.00 u: Veld 5: Junioren A - Klimop A. II .30 - 12.00 u: Veld 5: Junioren k - Astrantia A 1 3.30 - 1 4.00 u2 VMS 5: Vios A - Junioren A 1 5.30 -16.00 u: Oranje Wit A - Junioren A (Veld 5) 16.30 - 17.00 u: Veld 5: For tuna A - Juni oren A Wijziging in het trainingsschema! Senioren 3: dinsdags 20.30 - 21.30 uur. Junioren A dinsdags 19.30 - 20.30 uur. Junioren B: dinsdags 18,30 -..19-30 uur. KONTRIDUTIE Deze kan overgemaakt worden op rek. nr. 1593-90.710 t.n.v. Korfbalv. "De Poelkorf"p/a L. Stevens-VergeldtPionierstraat 13, Rabobank Ysselsteyn. Hieronder volgen nog even do bedragen: Senioren: 100,-, Junioren 75,-» Aspiranten 50,-, Pupillen 40,-. v* -dvl-ucht Soisoas- 3-8: H.v.d.Eynden1 -6-0-14-1 5-1 8-1 9-30-34-37- 49-55-74-76-77-04-08. H.Koonings: 2-26-39-46-40-60-01 -90-92W.Fhilipsen: 3-9-16 40-64. H.Janssen: 4. I'.M.Cox: 5-11-22. J.Vergeldt: 7-72. M.Houbon: 10-35-62-75. J.W.Hendrix: 12-13-71-89. G.Binders: 17-23-25-51-52-61-69-70. J.Custors: 20-24-31 59-66-79-05. G.Hendrix: 21-29-44-50-87. Jac.Hondrix: 27. A.v.Hoek: 20-38-60. F.Arts: 32-33-42. M.Geurts36. J.Cox en zn.41-58. Chr. Hellegers en zn,43-45-78* Huub Koonings47-53-57. J .v. Soest-: ,54. Th.Arts: 56-80-82. M.Arts: 63-65-67-83-91 A.v.Osch: 73-86e prijs. A.s. zaterdag inkorven voor,onbéyldgen en late jongen. Inzetten van 10.30 - 11.30 u. MandenöienstA.Hendrig en fL.I^pben. Wanssura rijden: G.Hendrix. FANFARE-BRUMEANÉ "DE FÈELKLANK" 3- I - - -Repetitie fanxare: Op maandag 10 augustus begint de repètitie van de fanfare weer. BestuursvergaderingOp maandag 1.0 augustus Is er na de repetitie van de fanfare een bestuursvergadering in hét Gemeenschapshuis. H.B.S. "ONS GENOEGEN" Na c!e zondag 3 .1. m Leende gehouden 2e wedstrijd voor de persoonlijke kampioenschappen is J.Arts bij de veteranen op de 11e plaats geëindigd met 705 p. A.Heiligers werd in de 1e kl. Junioren 10e met 867 punten. Sc loktic-Na de 5 selsktio wedstrijden hebben zich de volgende schutters geplaatst: Ie zestal: J.v.d.DroeEL; H.Stevens; F.SpreeuwenbergH.Foils; C.Janssen; J.Michels. 2e zestal: M.Camps; M.v.Hoof; T.HeiligersJ.v.Wylick; J.Koonings;res. D.Verste, en-L en J.Arts. Na onderling overleg is besloten om 2 keer per week in zestalverband te trainen en wel op dinsdag en donderdag. Aanvang 19.30 uur. Ook bij slecht weer; daar het de be doeling is om elke keer 50 pijlen te schièten zal er precies op tijd worden begonnen. Zondag a.s. schièten we op het concours te Meijel. Vertrek 12.30 u. Aanv.13.30 u. Zatercag 23 augustus schièten we om de L.V.S. Beker. Aanvang en plaats werdt nog bekend gemaakt. Op 31 aug. schieten we om het Nat. Korpskampioenschap. Het 1ste zes tal te Beek-Geverick en het 2de zestal te Stiphout. Ee Limburgse kampioenschappen zijn op 20 en 21 sept, in Boukoul. LAMES GYM Groep 2. Dinsdag 19 au, .ustus starten wij weer met ons wekelijks gymuurtje van 20.30 uur - 21.30 uur. o.l.v. Yvonne Buys in de gymzaal VETERANENVOETEAL Zaterdag 16 augustus: Ysselsteyn - S.V. Venray. Aanvang 17.30 u. p ~n v yqqttt q^FYw

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1980 | | pagina 4