Dl! A A P I rp,A an Als voorzitter van de Stichting -Jeugdcentrum Ysselsteyn, welke stich ting het "beheer heeft van het Jeugdgebouw, voel ik er "behoefte aan om mede namens het gehele "bestuur van de Stichting Jrugdcentrum, maar ook mede namens- U allen., jeugdigen, zowel als ouderen, van HARTE DANK te zeggen aan het Bestuur en alle medewerkers van JERA-70 voor de moeite en tijd die werd beschikbaar gesteld voor de jeugd van Ysselsteyn in het open jeugdwerk,, Het bestuur van Jera870 had er geen behoefte aan om bij haar10-jarig bwstaansfeest receptie te houden» Daarom vanaf deze plaats namens geheel Ysselsteyn van harte dank voor jullie vele werk» Dit jeugdwerk gebeurt vaak achter de schermen en ook nog vaak zonder dat alle inspanningen in dank worden afgenomen. N-ietemin vraagt alles 'een grote inzet van velen en aan uw aller inzet is het te danken geweest dat JERA--70 nu reeds 10 jaar bestaat» Gaarne proficiat met dit 2e lustrum en mogen we nog vele.jaren getuige zijn van uw aller inzet ten behoeve van de Ysselsjeyn.se jeugd» Alle bestuursleden en medewerkers van de afgelopen 10 jaar nogmaals van harte dank voor jullie inzet en enthousiasmei' I .A» Tielen, voorzitter Stichting Jeugdcentrum Ysselsteyn. Orexnorgen zondag 17 augustus viert Jera970 feest net de Ysselsteynse jeugd. Vve houden dan eer. Doedag waarin de .jeugd zelf kan kiezen wat ze willen, doen. We deen de volgende attractiefs Bus gooienjKoek happen,Ringwerpen,Vogelprik, Enveloppe Vtrskkenjhijïf; trekken,S joelen en het ;Rad van Avontuur afwisselend met rustig® muiiek op de achtergrond^- gepresenteerd door onze disc jockey's Be spelen die wij voor jullie hebben neergeébt- kcpsteri van ƒ0,1^ tot ƒ0,25 Boe je best ;eja win een'prijs je .Tussen 2 en 4" uur wórden de ballonnen verzorgt zodat er tijdig allé'ballonnen tegelijk omhoog gaan,zo rond de duizend stuks. Afgelopen week hebt U een kaartje voor de bal Ion-kunnen kopen, vergeet dat kaartje niet om mee te nemen .Be ballonnen worden om 4 uur .opgelaten langs het JeugdoentrumttBe Koel"op het trapveldje .In de loop van de komende weken kun je de afstanden van de ballonnen zien op een landkaart die geplaats is tegen de grote raam van he jeugdcentrum. (Na 14 dagen) her leeftijd worden de ballonnen die het verst gekomen zijn,een prijs gegeven door Firma Jan van Crassel 4=6 Markt. Be balormen zijn geschonken door Wim Willems Na 4 uur speelt de groep „Bragon FlyMuit ons eigen Ysselsteyn muziek voor de .iets oudere jeugd.Martien Koonings- zarg-sologitaer,Frank Koonings-drum Vincent Arts- bas.Ook voor hen hopen wij op succes. Voor de jeugd door de jeugd op ZONBAG 1$ augustug vanaf 2 uur. Jera'70 Nieuws- Zaterdag (morgenavond) 16 augustus Biscotheek voor groep 5 de jeugd vanaf 14 jaarcLet op ouders? de jeugd beneden 14 heeft gêên toegang dat is dan op eigen risico. Be avond begint om half' 8 en duurt tot 11 uur precies. 29-50 en 51 augustus kunt diaTs kómen kijken van de Jeugdwielerronde,Bagtochtje, kamp I960. 29 aug.om half 7 Dagtochtje K&mp 80 en om half 0 de wielerronde 80. 50 augoom 6 uur de Jeugdwie Ier rondeZondag 51 aug= om 8 uur Kamp 80,Bagtochtje en de J eugdwielerronde 80. Groep 5 opgelet: Be activiteiten starten weer "vanaf vólgende week vrijdag 22 augustus. Be gyrTizas.l is dan weer open voor groep 5 'de jeugd vanaf 12 ja-ar van 7; 8uur. Vanaf 8 uur houden wij dan een „Vrije .instuif"tot half 11. Inwoners van Ysselsteyn* AAl p.. V.7A77. V .W .-i-" \i Oop-Bog. en BoitOffiwePBlriid V

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1980 | | pagina 2