JBRA '170 .KAMT 19 t/m 26 .juli - vertrek 19 juli oh 1 uur n.m. bij de Keel per fiets. (Zorg er voor om op tijd aanwezig te zijn) BagageZaterdagmorgen om 10 uur Zorg voor een duidelijk naamkaartje eraan. OuderavondWoensdag avond om 8 uur. Via de liddenpeelweg wordt de weg aangegeven vanaf de Korhoen tot aan het kampadres met pijlen. Vergeet niet om duidelijk .jullie naam op het bestek en borden te vermelden TerugkomstZaterdag 26 juli om 12 uur, zijn we weer thuis, waarna tot 1 uur n.m. de bagage afgehaald kan worden bij de Koel. Kampadres: Sportpark De Heesbergen. Meerweg 47 Kronenberg - Sevenum Tel. 04767 - 2723 (alleen in dringende gevallen). DANKBETUIGING Daar het ons niet mogelijk is U allen persoonlijk te bedanken, betuigen wij U langs deze weg onze oprechte dank voor de vele blijken van deelneming tijdens de ziekte, het overlijden en de begrafenis van mijn lieve man, onze. zorgzame vader en lie.ve-opa TOON MARCELLIS Het heeft ons allen gesterkt en getroost dat U zich zo betrokken voelde bij dit grote verlies. Mevr. Mare,ell'is - Deckers Kind er erf ..en Kleinkinderen Ysselsteyn, juli- 1a980 Van Montf ortstraat7 TE KOOP: Nieuwe aardappelen Joh. Lemmens Timrnermannsweg 54 Tel- 532. TE KOOP: Volvo de luxe J. Verbruggen Tel. 305 TE KOOP: Kool-preiplanten en peulen H. Philipsen Pujtenweg 33 Ysselsteyn. GOED VOORBEREID OP VAKANTIE i1111 bent ook U een van degenen die pas op de laatste dag-.,de vakantie voorbereid, of bent U pas later aan vakantie toe Dan kunt U voor vele "dingen" die met vakantie te maken hebben nog terecht op de RABOBANK. Een paar ruggesteéüntjes? -Een INTERNATIONALE KREDIETBRIEF van de A/K.W.D. koétweg genaamd IRK ofwel een LIDMAATSCHAP van de A.N.W.B. en Wegenwacht te combineren met IRK) -Een REIS- en BAGAGEVBRZBKBRING Eurspesche/lnterpolis) eventueel te combineren met een cascoverzekering voor uw auto alleen tijdens de vakantie. -VREEMDE VALUTA Duitse Marken, Franse Francs, Oostenr. Shillingen,Eng.£ enz enz) - EUROCHEQUE of TRAVELLERSHEQUES dan hoeft U het kontante geld beperken tot - En VOOR NASEIZOEN vanaf 20 aug) NOG VOLOP VAKANTIEREt^Èï^mogeïx Trouwens ook in het hoogseizoen zijn er nog beperkte mogelijkheden UW REISBUREAU -IN-DE-BUURT RABOBANKLJjJL-ff L s l.JLXJI i Ij- -•"f Of .oco.oaoooo.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1980 | | pagina 4