turn Y ssëisteyn mfXK&nis^m s -••• f§ffè™' L. A vv lSiiiiigiiisi!JgsliiËs^ia- Dö2ö week'öfacfitsh--wij -ia reïsanfe® .jier ïOp j^. vocr<& vosma&?fi«t& l OOO kg. excius&f B.T.W. feSRö© toerefórsj af' msgasp. - Bah^iggsraneel Bc-by^iiggenkörral Por óditSK^cerr el Bsggssnstarfcnssl 8igo3n3torföo:*rel £'3catva?k£n?mee2 ft'aouJVa.'ken-ikcn-j? Zstcanm&öS Zeügsfikorrs! VoïS,Os'ckffis??!i Vr?U, öp-ckr;:-:;DS Si Yc'l ö&ttsrSJmssjt S'isiiasiiTnstJ e:rka E;ao£!<ul!3s*ï*KOTeS ü::zr i.;i«;':r»3-ik3?rfj wit I 69,10 70,10 171 58,50. 59,20 49,60 51,— 47,50 48,60 59,40 5?S3C 55,70 56,20 65,50 66,— I KaikaaRkaaral 11 DMMs&!®8n Baby*ka3verkO!T®l Weitóskorrsl Runtiveekorrei stand Rundv«s"twei •Weidofcoêkjss i Runriveskosk Eü Minemiankorr^ f^nefdgiikoaNje» fèmgv&sfcorrei ?Bfe% 64,60 64,40 63,20 196,— 48,60 45,90 45,50 48,10 ?2S.50 73,30 MWfcs. EB* {■'öoürj f a r. m Bi ggosbat t ersjffl e el- - Bigg enbatterijkorr el srèdust f28 O psïl SS fes. !K3 en S-iSsSfgSns &m> Atkj toetemnfi#* d&nén «ftaga 8eft'C:rt££3*«dl0 p?JS29a 2ijr< «S» &^S^ü5fe8W®B3fV Yé nrrg <5® voSSJKtéa Scertinssn van tsops&fiJr-s PW 100 m- m één ~r~™--r -- v*TiT ^4^- do £&to-*n yr.n levastag vaar ete m&dae so2*£8Vt© 2ÏJ«, v;^i sö etes* c?n var> fec^rta u&stfBfc ep iraaitfe# te «in, c? wKaaë* ea tam* te tijdelijk &@t korting per aak van 3.5 kg* i Eiesx&r vliegenbestrijdingsmiddel /K°~ 0 TA/A doodt vliegen vliegensvlug. =- Ook voor andere vliegenbestrSjdingsaiddelen zoels Tugon, Parasect en Eimilin, - -• j li.L'.T.B. afd... Bedrijfsgoederen. Ml vi iÖVSf I Öil> CV3?ltU**l ■s£--f .•„-* /*S t> *>v-9-3 3 .tf.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1980 | | pagina 3