7i^pt,ilq;ebpuvf'o' '4 - 7; 6. 'Aarïvuïlerad aan -hb.%' dankwoord van Mijnbeer Pastoorirjyhet'.afgelopen weekend tijdens de H. Mis sera,, wil het bestuur van S.V. Ysselsteyn mede namen^udê korf-r .Dalver.enigiftg' en tennisclub iedereen hartelijk danken voorj'de sppnf&iiè jJ3B4e.wer- •l§i$è: '\vö,br de""aktie van de kantinebouw"y .''.•■Vi-h?' \D© -totale opbrengst binnen Ysselsteyn was zoals Mijnhe.ér Pastoor;'iêeds mededeel de 73240.- e Dit is een zeer^groot bedrag waardoor de besturen zich /in""hun- •aktie geste\md-^ien-,docr''geheel-'tssèlsïéyh, 'tijdens deze aktie riiet te bereiken warén wegens vakantie e.d. nog bezocht worden. v..s Wi£v.M-ïi'en allen di.o, aan deze bijdrage hebben meegewerkt nogmaals hartelijk danken. Voor.1opigiyfcjgalningsrooster - o. Di-risdag yan i8.45_.uur - 20.00 uur Al v§ra 20.15 uur - 21.45 uur Selektie Donderdag van .1845'uur - 19.50 uur 5® t/m 7® elftal, vara 19.45 uur - 20.30 uur 5® en 4- elftal vara 20.45 uur - 22.00 uur Selektie. De eerste training is op dinsdag 29 ,juli voor Alen Selektme. Op donderdag 31 juli is er om 19.00 uur eenn .training voor de elftallen 1. T/M 7£A1 M.l.y, donderdag 7 augustus wordt er getraind volgens bovenstaand rooster. Spelers die voor het oefeh'prograrania verhinderd zijn dienen zich tijdig af te melden bij hun leider. - P.D.V. - YSSELSTEYN - Uitslag wedvlucht Piest. 29 nuni-: M.Vj .Hoek: 1 -5-1-3-21 -98. v M. Houben: 2-18-23-26-29,-61-84-92-1 24. A.Hendrix: 3-1 6.J.Cust'êrs: 4-25.-6-4-73-133. 1 34-1 35-1 39-1 56M.Arts: 5-1 0-20-27-28-49-56-*58-62-65-69-1 07-1 22-126-ï 45. P.M-Cox: 7-8-1 7-22-51-53-80-81-36-103. H.W.Hsndrix: 9-47^48-60-67-144.Jac.Hendrix: 11-12. J.Cox en zn.: 14-55-59-66-76-09-1 43-1.5-1-1 52-1 66. M.Geurts: 15-21-72-74-99-101-111-112 138-141-148-154. Öhr. Hellegers en zn.: 19-35-118-123-160-163-168. A.v.Asten: 24-41 91-9-3-116; H.Koonings: 30-68-75-1 04-1 §8-1 31-1 39-172Th.Arts: .32-3 02-109-171 Hub.Koonings: 33-34-37-54-100-110-117-123-140. H.v.d.Eynden: 36-38-39-44-85-87-11 3- 1l4-l65-4 69.''e.Arts: 40-50-88-90-^120-129-149-170. B.binders: 42-52-63. H.Janssen: 43; 45.11 5.11 9.1 30.1 32.1 62, H.Hendrix en zn:'46-78-79-142-159.. V/. Phi lip sera: 57-105-164- H.v.Ass: 70-71-77-82-155-161. G.Hendrix: 83-94-121-167-173-174. Bt.v.Soest: 95-97-- 146-147. G.binders: 96-106-125-127-137-150-153. A.v.Osch: 157-158. Uitslag wedvlucht Chateauroux: H.v.d.Bvndenz 1. G.Linders: 2-3-4. J.W.Hnndrix: 5-10. M.Arts: 6. J.Cox en zn. 7-8-9-1-4—16'. j.Cunters: 11. A.v.Asten: 12-15. H.Koonings: 13... As. zaterdag inkorven voor Ottignies. Inzetten van 10,30" - 11.30 j*ur, doch hier kan verandering in komen. MandendieiistJ.Vergeldt en P.Arts. Wanssum rijden: M.v.Hoek. Manclendienst voor 19.juli; H.v.Ass en Th. Arts. 1e pr.'Vroege jongen een beker geschonken door Elektrisch en Sanitair winkel Serve-- Keijsers: gewonnen door M.v.Hoek. 5e pr. vroege jongen een beker geschonken door Mevr. Arts-Fleurkensgewonnen door M.v.Hoek. 60e prijs vroege jongen: een fles sterke drank, geschonken door Jac. Hendrix, gewon- nen door J.'W, Hendrix:, De schenkers van de extra prijzen nogmaals bedankt namens de Postduivenvereniging. Maandag 14 juli is er om 2000. uur kienen in café v. Dijk» Mevr» v." d. -Boogaard Joosten zal deze keer van het bestuur aanwezig zijn. Bij voldoende 'deelname zullen we op 17 augustus een bezoek brengen aan de Passiespelen ;.in Te gelen. Ook de echtgenoten van de leden kunnen hieraan deel nemen. Opgave:;.véé£* 21 ..juli bij Mevr. Michels, te.l. 563e Meer hierover hoort U t.z.t. RUI TERCLUB Uitslag Ottersum: Springen zwaar: M.v. Asten met Linda een 4de prijs. 'V. SV. XS'SELSTEYK.: -1 7 ,'V'' I Y- - i f 4. i v -*»•• 9' ,«v j* -

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1980 | | pagina 2