fo3o~ foTMBT- TffTfeS fo9aa Ya.io Deze weak brachten wij in irsftarting per 1 kg. voor d© voorn&amits jjraduetan, voof eenheden boven 1000 kg. exclusief &T.W. franco boerèterii er» Af magazgft, Baby-bigganmeelf 69,10 j KmiiomUonei 1 16k^60 Baby-biggenkosrel70,10 i Kaikoenkorral ilfj-^ho Stechtkaikoeftfcorra! ii!63,20 DJd.V^cp»en 196,-»» Por colack crrel 171 s Biggenstartmeei58,30 Siachtvarkensmeelkq' Go Siachtvarkenskorral 51 s~- i?undve3korr®l tónd ^5 «90 Zeugenmees i7l30 1 ZeugenkorreS 48 60 Vo!l Gpfokmael i 59*24.0 Voli. Opfokmee! U 57*30 Voil.batterijrneei 55*70 Batterijrneei extra 5620 Braadkuikenkorre! 65*50 BraadSttiikankorrei wit 66,— MinefalenkorreJ4-8,10 BlggenbatterajEorrel-73*30 Biggenbatterxjoeel 72,30 BUL. a 0-ITOKG"IÏÏQG-2VWICSIQOS-SWKÊ* faOOO-WHCS. ISOOa-OF -VEELVOUP Sluiting i^Vam»; kermis; Met de kermis sullen vrij op maandagmiddag en dins^ dap^piiddafi- gesloten zijn. In verband hiermee sullen vrij saterdag 5 juli eventueel alvast in het voorre bezorgen voor zover nodig* - K\A/tSfi>el 4* ge|Xga5d||rd|=bgnd|nbrokk|n. «ty&eiyk met £2±~ korting per zak van 15 kg. niaxo-r vlïegènbestri,idingsmiddel ThG#Ja/£% doodt vliegen vliegensvlug. -Ook voor andere vliegenbestrtjdingsmiddelen zoals Tugon, Parasect en Dimilin. L.L.T.B. afd. BEDHIFSGOEDEREN. BiggensiartkorrelBafcy-kaivefkorreJ 2$'S'ó Biggensiartkorrel59 20 Bovenstaande prijzen zijn «3e b«s3fcs^5üSkpriJt®n. Toaatóa sezajö pasOu# f.2, 8)par I0Ö kg. Op Stenen to ös wa&c va*i fcozorgins uitefiü& op ms&n&Q fctooen ta 3?ijs% ©m #©öft®öa§ ©arww&feaö mtBTQQ woroeo» 9 t1 Ufol^iMVAl 6>JU< ut u-.ai.Vdiu tuy 'WV j'-i -- - .r» x, - a-—.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1980 | | pagina 3