Poe-dag, zondag 17 augustus: Op zondag 17 augustus willen we graag een echte Ysselsteynse dag maken voor jong en oud. Pit kan echter alleen als degenen die wat talent hebben meedoen en daarom willen we iedereen jong of oud) die IETS kan brengen op die dag vragen om mee te doen. Enkele voorbeelden: piano of orgel, zang met gi'taaÏJ, accordeon, fanfare-instrument(-en)toneelschetsje, mimiek, voordracht, pop-groep, enz.enz. Je kunt alleen optreden of met meerdere personen. POE MEE MET POE-PAG 1? AUGUSTUS en GEEF JE OP BIJ GRAP ARTS vóór_2_aug. J S;B A - 70-nieuws =12=JrigUA Feestprogramma in het kader van het IQ jarig hes taan van. Jera'70 8 .augustus,- Voor: de jeugd vanaf 14 jaar de "bekende Popgroep,lDe Meteors'" 10 augustus Voor de kinderen Kinderfestival„Gusini" Bekend van de'T.V. 17 augustus :Doedag (Stuif es in)presenteer je eigen talent in Clown, of doe iets aan goochelen,muziekdiscjockey,of laat eens zien wat een'ander niet ...kan.Ook mag je Ietsaardigs bedenken met een groepje en breng dat dan op de plankénVW&l ja meedoen'aan' die Boedag geef je dan vS&r 2 augustus.; op bij Gradv Arts^Kerkweg 12 Tel,269 .v- ;;.f-> 17 augustus om 4 uur BALLGWl^ENVTEDSTRIJB voormalle kinderen in elke leeftijd. Ï2ï^Ëï_ËÏ^^_2?_B2S_52n_pi'ng~pongtoernooi rnet_andere plaatsen op het programma. Jera'70 Nieuws voor de kermisweek. Zaterdag 5 juli,zondag 6 juli,maandag 7 juli en dinsdag 8 juli 2 Discotheek voor de jeugd vanaf 14 jaar.-Ouders let op!!! Be jeugd beneden 14 jaar heeft geen. toegang .Be avonden beginnen om'half 8 en .'duren tot-11 uur. Jeugdwielerronde van Noord Limbuqjg: - - Dinsdag 8 juli s Start in Siebengewald voor de, eerste etappe Siebengewald- - v' Vredepeel Behendigheids proef in Well. V/-oensdag 9-juli-Start-2de etappe-Vréde peel- Hprst.Sprint in Meérlo' aonderdag 10- julisS-iart -3de etappe Horst-Sevenum. Ploegentijdrit in Grubbenvprst vrijdag 11 juli :Start etappe. Sevenum - Yssels teyn.Sycle-cross in'Meterik. zaterdag 12 juli ^Individuele tijdrit hier in Ysselsteyn,daarna naar de sporthal voor de:-prijsuitreiking. - .-.-V - ^e,®r 2 plogen uit Ysselsteyn deel aa.n de ronde die" dit jaar voor de zesde keer 'van start gaat.Firma1 Keysers en Qafetaria„De poest"zijn dit jaar de sponsors van een ploeg.Ook hier in Ysselsteyn verwachtende dit jaar een goede opkomst a.s zaterdag 12 juli. voor beide"ploegoh die het weer zullen k gaan waar maken om als beste "®it te komen.wy wensen de rennertjes met: de leiding veel succes in die vijf dagen." - A Kampweek in Kronenberg 19 juli t/m 26 juli: - - - Voor de kinderen van klas 4f5 en 6 is er gelegenheid om op kamp te gaan. - ê.ee^'..:ie "vandaag nog op,wa^tl.di"fc->is de laatste dag om je nog op te geven. Voor een kind uit een gezin.zijn de kosten ƒ80,voor de hele week,2 kinderen ƒ70, 3 kinderen, ƒ60,Opgeven bij Tonnie filings Kivitweg 3 Tel.355 of bij Mariet Linders - Jacobs Puttenweg 14 Tel.646. DVD' - Op 19 en 20 september wordt in Roermond het 50-jarig bestaan van de L.V.B. gevierd met als themaVrouwen ontmoeten vrouwen". Zoals reeds eerder bekend gemaakt is, heeft de kring Venray de Surinaamse vrouw als onderwerp ge kozen. Hoe leeft deze vrouw, haar ontwikkeling, kuituur enz. D.M.v. kontakten die er geweest zijn met werkgroepen, wil men dit duidelijk maken, aan de L.V.B.- leden. Hieraan is een modeshow verbonden welke verzorgd wordt door eigen L.V.B.- leden. Onze afdeling heeft vrijdag 19 september gekregen om t.e verzorgen. We zoeken hiervoor dames die deze show naar voren willen brengen. Degene die zich hiervoor- beschikbaar wil stellen gelieve zich vóór 15 juli .op te geven bij-Mevr. Michels, tel. 563. DAMESGYMGROEP 1 vanai yuli tot 2b augustus hebben we vakantie. Dinsdag 2 septem ber (van 19.30 u. tot 20.30 u?) starten we weer. Allemaal prettige vakantie en tot 2 september. - *•**-> I v V, ±j -

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1980 | | pagina 2