Bi SI SSCH001~0UDERVERENT gin g _.n a on denMaandag 9 juni en dinsdag 10 juni worden de z.g, kokavonden gehouden» De.kinderen hebben hiervoor reeds een uit nodiging mee naar huis gekregen. Tijdens deze avonden in de basisschool, kunnen de betreffende ouders, van 19.00 uur tot 21.30 uur ook óomoteijkje nemen in de kleuters cho o'l Studiemiddag: Donderdagmiddag, 19 juni hebben de leerkrachten van de basisschool een studiemiddag.SchoolverlatingDe schoolverlatingsavond is vastgesteld op maandag 30 juni a.s.o ~P D V YSSPT gT*PYl\r Uitslag wedvlucht: Melun 25-5-1980: G.Binderss 1 -7-1 2-1 3-1 6 31 -40-46-62 0 JCusters 2-3-1 9-28-30-36-49. P.M. Cox: 4-18-23-60-73. H.v. d.Eynden: 5-9-11-1 5-33-3*9-41-61-07-75. H.Hendrix en zn: 6-20-52-57-59. A.Hendrix: 8-34- 55-6.6-7-2....,AoVcpsch: 10-27-74. H.v.Ass: 1 4-26-53. J.W.Hendrix: 17-37-45-71 H.Janssen:-21-32. J.v.-Soest22. J.Cox en Zn.: 24-25-29-58. Th.Arts: 35-43-50 51-63. M.Geurts: 38-64* V/. Philips en: 42-69. A.v. Asten: 44-47. G.Hendraix: 48-. 65o Chr. Hellegers-en--zn-,-: 54-. M.Arts: 56-68. H.Koonings: 70e prijs. AoS. zaterdag inkorven voor Soisons, Inzetten van 8.30 - 9.30 uur. Kom goed1- op tijd,, anders moet de wagen weer wachten. MandendienÉtH.Koonings en H.Janssen. Wans sum rijden: H*Koonings* Mandendien-st 15 juni: Huub Koonings' en J.v. Lipzi'g. BEJAARDEN VERENIGING A D n onze volgende kienmiddag zal met plaats vinden op 16 juni, maar op .maandag 9 junidaar wij op 16 juni ons uitstapje naar Bockrijk zullen houden. Verder kunnen we U meedelen dat er op dinsdag 24 juni voor alle bejaar den (ook voor: niet-led'èrA)v;van)alle kerkdorpen een pick-nick middag gehouden zal worden, op het terrein nabij het Schuttersveld. Aanvang 2 uur n.m.. Hier... zal ..gelegenheid geboden worden tot het meedoen aan verschillende spellen en pen prettig samenzijn met vrienden en kermissen uit- de andere kerkdorpen. Degenen die op-7 febr,rhier in Ysselsteyn zo?n middag hebben meegemaakt, zullen kunnen getuigen hoe gezellig zo'ln middag kan zijn. De spellen die daar aanwezig waren zullen nog met verschillende andere spellen uitgebreid worden. De deel name aan deze middag is gratis en konsumpties en broodjes e.d. zullen "tegen gereduceerde prijzen worden aangeboden. Daar er niet te veel van deze artikelen Ingeslagen zullen worden, willen wij U vragen om U opgave voor deze middag uiter- vrijdag 1 3_ juni bij M0Artstel. 272 door te geven. Voor vervoer moet iedereen zelf zorgen. Er is een gemakkelijke busverbinding, die een stopplaats heeft ter plaatse. Zouden de weergoden ons op 24 juni niet gunstig gezind zijn, zal dit evenement plaats vinden op donderdag 26 juni. Kampioenen bn "Ons Genoegen!! Heb zomerseizoen mag voor onze vereniging tot nu toe zeer geslaagd worden genoemd. Tijdens de korpskampioenschappen haalden zowel het 1ste als het 2de zestal de dis- triktstitel binnen, en het 3e en 4de zestal werden beide 4de in hun klasse. Ook bij de persoonlijke distriktskampioenschappen hadden v/e 2 kampioenen en wel Erik Koonings bij de jeugd klasse 4 en A.Heiligers bij de Jeugd klasse 1. Door dit resultaat heeft het 1e en 2de zestal zich geplaatst voor de Nationale Kampioenschappen v/e Ik e eind augustus worden geschoten. De samenstelling van het 1c zestal voor deze wedstrijd staat vrijwel zeker vast. Het 2de .zestal echter zal samengesteld worden aan de- hand van de resultaten van de 5 selektiewedstrijden, welke geschoten op,de navolgende data*s: 10 juni- 24 juni - 10 juli - 22 juli - en 5 augustus. Aanvang 19*30 uur. Alle schutters kunnen hier aan deelnemen en v/e hopen cp een goede opkomst.'Bij slecht v/eer kunnen we eventu eel op cle banen van St. Sebastiaan te Heide schieten. Op 12 augustus is er een bespreking met de geplaatste schutters over verdere training. Op 17 augustus nemen we deel aan een Nationaal Concours te Meyel. Vertrek 12.30 uur, aanvang 13.30 uur. Ledenvergadering: Op 19 juni is er een ledenvergadering in het Gemeenschaps huis. Aanvang 20.00 uur. Belangrijkste punten zijn de trainingen voor de wedstrijden en de PITA wedstrijd op 29 juni. Wilt U bovenstaande data even noteren. *^4— papier aktie Gaarne willen wij nogmaals een beroep doen op alle inv/oners van xsselsteyn i.v.m. onze papieraktie. Zoals velen al weten, hebben wij in de schuur van Mevr. Arts, tegenover de L.L.T.B, een speciale ruimte voor oud papier e.d,. Een telefoontje naar P.veHoof, tel. 546 9 en v/e komen het ophalen. U verlost van uw papier, wij meer schietplezier .-vHoBoSc ONS GENOEGEN"

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1980 | | pagina 5