HISUV/È.. R0Ï0 voor het komende, seizoen - "'v Iedereen die reeds.lid was van de Peclkorf moet een nieuwe pasfoto inleveren» Ieder nieuw lid moet 2 pasfoto's inleveren. De pasfoto's mogen maximaal^ëén_.jaar;_oud\ zijn. In. te leveren voor-22juni a.s. 'bij Mevr.Claessens Yssefsteynseweg 103. Voor het maken van bovengenoemde pasfoto's kunt Uterecht bij;. W.Jahs.sen (Kapper,.).Lovinokplein 15,. op zondag 8 .juni .a..s., tussen' Toernooi te Beesel Senioren 1 - 1ste plaats Uitslag wedstrijd! ODOS A 1 Junioren A 1-1 Wedstrijd voor saterdag 7 juni te Castenray, ter ere van de opening van het nieuwe sportveld. Distrietsteam N*L. - Senioren 1 aanvang 15*40 uur, vertrek l4045 uur. Receptie v Ter ere van de behaalde kampioenschappen van de Senioren 2P Aspiranten 49 Pupillen 2 in de veldcompetitie en de Junioren:,B, Aspitanten 3 Gri Pupillen 1 in de microcompetitie9 zal de meisjes °P 14 -receptie 'aangeboden.'- worden. Hun kan de hafxd'*"ged'rulit worden in het Gemeenschapshuis van 20.00-21.00 uur. De kampioenen worden verzocht _,om 19.30 uur in tenue aanwezig te zijn. ;v' '/V v-.'-k.' - Het bestuur. Reeds nu .maken wij bekend^ dat. de -algemene ledenvergadering gehouden-wordt op dinsdag 24 .juni a.s. in het Gemeenschaps- huis. De agenda zullen wij... U alsnog doen toekomen. 1 en .-5' 'uur namiddèg^ n V S.V. YSSELSTEYN - .1. Uitslagen:Jeugdleaderstoumooi Leunan: een 2de plaats. Programma-Zaterdag '7' juni: C2 toernooi te Leunen. Vertrek 11.00 uur (Busje) C3 toernooi te Leunen. Vertrek 11.00 uur (Auto's) Zon da re 3 ,~]um: toernooi te Leunen. Vertrek 11 .1 5 uur (Busje). VETERANEN Op donderdag 12 juni a.s» bijeenkomst bij A.v.Dijk om 21.30 uur. Bespreking over enkele belangrijke punten, dus wprdt er op een goede opkomst gerekendo FANFARE-DRUMBAND "DE PBELKLANK" X)rumband concours BaarloOp het afgelopen zondag in Baarlo gehouden concours behaalde onze drumband een eerste prijs in de hoogste afdeling. Wij willen de instrukteur en de leden van de drumband hiermee hartelijk feliciteren. BestuursvergaderingOp dinsdag 1 0 juni is er na de repetitie van de drum band een bestuursvergadering in het Gemeenschapshuis. - Maandag 93juni a.s. is er om 20.00 uur kienen in café van Dijk. Mevr. Stevens-Sitsen zal deze keer van het bestuur aanwezig zijn. In de maand Juni zal Mevr. v.Ooi-Althuizen, tel. 218, de zieke leden in het ziekenhuis 'bezoeken. Voor de excursie naar Maastricht op 17 juni, kunt U zich nog tot uiterlijk zondag 8 juni opgeven bij Mevr. Michels, tel. 563. Bij te weinig deelname kan ze niet doorgaan. Verdere bijzonderheden zie Y.N.B, van verleden week. V. - 1 V*. *i -i -1'i 1 1 f fèpK.'" 1

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1980 | | pagina 4