J era' 70 Nieuws, p/a Jeugdcentrum ltDe Koel"Peier Janssenweg 12 a~~ Tel•0478.5. - 615 10 jaar Jera'70 1970 - 1980 Programma. van 6'juni.. t/m 15 juni 1980 vrijdag 6 juni: Gymzaal'voor groep 5 de jeugd van 12 en 15 jaar.19.00u- 20.00u „Vrije instuif"voor groep 5 20.00u - 22-5°u zaterdag 7 -juni discotheek voor groep 5 de jeugd vanaf 14jaar.19-30u - 25.00u zondag 8 juhii-„Vrije instuif"voor jong en oud.'Bij goed of slecht weer 3e bent er ''-—-.I- ajtijd 'wolkom.- 14®00u - 18»00u woensdag 11 juni sKampmedewerkers he spreking. Zij die mee helpen om het kamp ook dit jaar weer te doen slagen,worden verzocht op deze avond te komen. 1 '20'.00d-- - 4 donderdag 12 juni2 'Open avond voor groep 4 klas 4 en 5- 18.30u - 20.00u vrijdag 15 juniGymzaal voor groep 5 de jeugd vanaf 14 jaar. 19-OOu - 20.00ü zaterdag 14 junisDïscotheek voor groep 5 de jeugd vanaf 12 jaar.Zonder bier ook veel plezlèr19<00u - 22.00u zondag 15 juni:flVrije instuif" 14-22!L~ 18e00u Jeugdwielerronde 1980 van Noord Limburg: 8 juli t/m 12 juli Zaterdag 7 juni (MORGEN) Trainen voor de jeugdige deelnemertjes om 9 uur 's morgens aan Be Koel .Afmeldingen gaarne vanavond voor 21.00u bij Wim Broers Tel.7r,7 - Betaling vo$r het deelnemen aan de Jeugdwielerronde moet geschieden bij Jan Verstappen Pater Tulpstraat 7». Kamp Jera'70 19 juli t/m 26 juli in Kronenberg voor klas 4,5 ©u 6.Meer nieuws hier over lees je volgende week in het_Jera-Nieuws Avondvierdaagse 1980 in Venrays 19 - 20 - 21- 22 juni Be gemiddelde leeftijd van d'e. wandelaars' en de afstanden: - tot en met 7 jaar 5 km van 8 t/m 11 jaar 10 km vanaf 12 .jaar 15 km Inschrijfgeld: 5? per persoon voor-4 dagen ƒ2,50' voor één dag,alle afstanden. Iedere groep komt in aan merking voor een beker of een groepsprijs. Be start en finish is sporthal „Be'Wetteling" in Venray. Bef ilê sZondag 22 juni doen alle deelnemers mee aan het defile voor-de autoritei-ten, vanaf het bordes van de schouwburg. In het kader 'van het 10 jarig bestaan van. jEra 70 willen wij als jeugdvereniging ook graag deelnemen aan die wandeivierdaagse.rteèf je vandaag nog op om mee te te wandelen doin.v'het b.edrag /5i= vOOr elke dag of ƒ2,50 voor een "dag-in een evelöppe..Geef die dan af bij Tonnie Vullings Kivitweg 5 Tel.555'of bij Carolien Spreeuwenberg Pottevenwog 18 Tel.508 of bij Jos Ousters LoKinckplein' 14': tel'.'27'l 'Laten-wij., .ons ook eens zien op "de Avondvierdaagse 1980 in Venray. Voor de jeugd en door de jeugd'van Ys s e Is t eyn in het kader van het 10 jarig-bestaan van JERA'70. Inschrijvingen van deelnemers voor *17 juni binnen zijn bij -bovenvermelde adressen. "Uitwisseling ping-pongen Ysseïsteyn~- Castenray Groep---5- Zondag 22 juni om'half. 7 Zij die mee willen ping-pongen y .20 persóneri kunnen zich hedenavond* opgeven.. Gevraagts Oude televisie die-het nog doet voor in het Jeügdgebouw. PONYCLUB "DE WELSHRUITERS" n PonykampOp rpaanciag 9 .1uni is er om 21 .00 uur een vergadering voor alle ouders van'de leden die mee-.op k&mp gaan.' Deze is in zaal Roelanzia. Zorgt dat U allen .aanwezig bent, zodat U straks ook weet wat er afgesproken wordt. - Uitslag*. concQurs BroekhuizenvorstAchttal 1 een 5de prljgr, achttal 2 een 7de prijs, achttal 3 een 10de prijsachttal 4 een 8ste prijs en achttal 5 een 11de prijs. Individuele dressuur: Wilma lemmens en leonieke Bollenden 1ste prijs; Edith Philipsen en Irene Philipsen een 2de prijs; Hans Philipsen een. 3de prijs; Petra V. ..'Vegchel en Susanne Pernot een 4de prijs; Tom Marcellis, Yvonne Luyten en Ingrid Borïi een 5de prijs. Springen: Joost v. Ëlzakker een 1ste prijs; Wilrria Strijbos een 2de prijsRichard v. Dijk en Irene Philipsen een 3de prijs; Peter v. 'Elzakker een 4de prijs; Peter Cleven en -Moniek Jenniskens een 7de prijs. hUITERCLUB X/angehboom: ILv, .Aston behaalde met Panter-bij het springen Midden een 4de prijs. GEMENGD KOOR "VIVACE" Willen de dames van het gemengd koer de huwelijksmis komen zingen op donderdag 12 juni voor het bruidspaar Koolen-Geurts en op zaterdag 14 juni om half drie voor het 25-jarig huwelijk van v, Ooi-Althuizen. (De huwelijks mis op donderdag 12 juni is eveneens om half drie n.m.) 1

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1980 | | pagina 2