S.V.YSSELSTEYN SENIOREN. Programma; Maandag 26 mei Ysselsteyn 4 toernooi te Melderslo, Aanvang 11,00 uur,vertrek 10.00 uur Junioren, Uitslagen; A2- BI - en Cl hebben op de Polio-toernooien de finale bereikt, Deze zal gehouden worden, op 14 juni te Blerick. BI toernooi te Hegelsom l2 plaats. Cl toernooi te Rood-Wit 6e plaats 02 toernooi te koningslust 3e plaats Dl toernooi te Rood-wit le plaats BI toernooi te Venray le plaats Al toernooi te Venray le plaats - £j1 toernooi te Hegelsom'. 2e plaats, Pro grammas Vanavond (Vrijdag 23 mei) B2 toernooit te Oosten Vertrek 17,45 uur (Busje) Zaterdag 24 mei;.BI toernooi te Grasbeek Vertrek 11.45 uur (Busje) RECEPTIE v2 g-S kaJpioeöSohaP hebben behaald Bestuur leiders en spelê^Tbiïïirfêt erg op PrL eemeenscpaPsh«is toont, door hen even de hand te komen, drukke? J Van waardering Aansluitend aan de receptie hopen w« enke£e v^tbul-instuktiefilms te tonen. VETERARENZaterdag 24 mei: Ysselsteyn - Liessel. Aanvang 17.00 uur PANPARE "DE PEELKLANK" ■Qp-giaandag 26 mei2de Pinksterdag is de repetitie niet 's avonds, maar 's morgen; om half elf. PP ..vrijdag 30 mei is er een optredën van de fanfare in.Walsberg. Bijeenkomst om 20.00 uur bij de kerk in Walsberg: TOURKLUB YSSELSTEYN De "8 van Meijel" die zondag j.l. op het programma stond, is verplaatst naar 1 juni. Aangezien op deze dag ook het eerste deel van onze klubkampioenschappen verreden wordt, zal bovengenoemde toertocht voor onze klub komen te vervallen. Zondag a.s., 1ste Pinksterdag, kunnen belangstellenden om 7.30 uur per auto ver trekken naar Reuver, waar de plaatselijke Tour- en Wielerclub een tocht zal organise ren over 85 km. Om 9.30 uur is er ook weer gelegenheid te vertrekken voor de ge bruikelijke 50 km. sssr*14 zal -ïanaf Mdae 26 mei

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1980 | | pagina 4