K0RF3i..LV3RSiiiGii-T-s i:::zg i:azc:. Uitslagen gespeel_c_e_ wedstrijden Pupillen 3 - Har-ijk e 1 C-1 Senioren 2 - CP-OS 5--Ó Door dose wedstrijd to winnen is Senioren 2 nan pi oen geworden in c'.e 2c s kinase v.-rn de i.TDKE er. rrull-en so pro ..oversr. naar te 1de klasse. "Jij wensen de danss, leidster en trainer van harte prof ie.lot not '...et behaalde succes. "CCiCCGTO'JllITOCX Coals i-der jaar «suil err wij cols. nu -eer deelname:?. aan het Pinkster- tcu.rr.ooi cp 26 rei a.o. aekoucen in de belleerg. i-..s c tournooi began t ota ,'JC uur er. de prijsuitreiking is oarsvser 0:3 1 C o 1 5 uy.r# kve: als vorig jaar vertrek en we weer geaanenlijk net auto s, behalve de junioren j. on dene gaan not do fiets. Vertrek C.1j5 uur bij de kerk. /srgeci iist lunchpakket, regenkleding au tenue nee te ner.ien. Co wedstrijden naju ouend bij leidster en begeleidster. "7ij wensen alle meisjes een plesiorige dag on mooi weer. Het bestuur. kaar as competitie af"golopm is, rijn er vanaf nasndag 26 mei geen trainingen neer. JERA '70 NIEUWS Programma van 23 mei t/m 1 juni 1980. Vrijdag 23 mei: Gymzaal groep 5: de jeugd van 12 en 1 3 jaar 19.00 - 20.00 uur. "Vrije Instuif" groep 5 20.00 uur - 22.30 uur. Zaterdag 24 mei: Diskotheek groep 5, de jeugd vanaf 14 jaar. 19.30 - 23.00 uur. Zondag 25 mei: 1ste Pinksterdag en GEEN INSTUIF. Maandag 26 mei: 2de pinksterdag en GEEN INSTUIF. Dondflrdag 29 mei: Diskotheek voor groep 4, klas 4,5,6. Breng s.v.p. 1,- mee. 18.30 - 20.00 uur. Vrijdag 30 mei: Gymzaal groep 5, de jeugd vanaf 14 jaar. 19.00 - 20.00 uur. "Ping-pong" (bliksemtoerncoivoor groep 5, 20.15 - 22.30 uur. Zaterdag 31 mei: Disco voor groep 5, de jeugd vanaf 12 jaar. Zonder Bier ook veel plezier, 19.00 - 22.00 uur. Zondag 1 juni: "Vrije Instuif" 14,00 - 18.00 uur. AVONDVIERDAAGSE 1980 in VENRAY Wie mee wil gaan wandelen (vooral de kinderen v.d. lagere school) kan zich opgeven b$ Tonnie Vullings, Kievitweg 3, of bij Carolien Spreeuwenberg, Potteve'nweg 18. Als je je daar nu al opgeeft dan zullen zij het te verrekenen bedrag geven, (Daarover volgende week meer) KAMP 19 JULI t/m 26 JULI in Kronenberg, klas 4, 5 en 6, BASISSCH00L-OUDERVERENIGING: Pinkstertoernooi Zondag. 25 mei a.s. (1ste pinksterdag) zal er tussen ide basis scholen van de kerkdorpen op het sportpark "De Vlies" gestreden worden om de "Pastoor Janssen Trofee". Aanvang der wedstrijden: 13.00 uur. Finale om ca. 16.30 uur, waarna prijsuitreiking door Em. Pastoor J.Janssen. Rode Kruis: Tijdens de komende week zullen leerlingen van de zesde klas bij U komen aankloppen voor een bijdrage voor het Ned. Rode Kruis* Mogen we namens deze vere niging deze kollekte ten zeerste bij U aanbevolen, Kijkavonden: Op maandag 9. en diaadag 10 juni zullen de laatste z.g. kijkavonden van dit schooljaar gehouden worden, Pinkstervakantie: Tweede Pinksterdag hebben de kinderen uiteraard vrij, maar dinsdag 27 mei begint de school weer. Dit geldt eveneens voor de kleuterschool.)

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1980 | | pagina 2