Spaarakli© Dij d® Rabobank luisvrouwen-tennisOp donderdag 22 mei gebinnen we met huisvrouwen- ;ennis en wei srmiödags van 2-3 uur© Ook zij die zich niet hebben jpgegeven zijn van harte welkom© We hopen op grote belangstelling» Fer-dtournooiOok op donderdag 22 mei begint het j eugdtennistouraooi Toe- jeugdigen'tot 17 jaar» Iedereen wordt verwacht mèe te doen© I.S8EL8 TEni tel o 04785-557 o Bil SySRENIGING Vanaf 18 mei tot en met 6 iunia.s^zai de Rabobankorganisatie een spaaraktie houden. Een jaarlijks terugkerende aktie die zowel voor bestaande spaarders: als voor potentiële spaarders een stimulans moet zijn om een bedrag opzij te leggen. 'Sparen is goed voor eik' zou men kunnen zeggen. Sparen is bouwen aan de toekomst, eon fundament voor oen gezonde huishouding. Daarom ook is het sparen iets dat van jongs af aan geleerd kan en moet worden. Voor iedereen is dan ook de mogelijkheid geschapen om te sparen. Er zijn bij de Rabobank aansluitende spaarvormen voor de jeugd van 0 tot 11 jaar, van 11 tot 15 jaar en van 15 tot 21 jaar is er het nationaal bekende Spaarplan Zilvervloot. Bij de Rabobankorganisatie alleen al sparen op dit moment 5QO.OGO jonge mensen bij de Zilvervloot. Na het jeugdsparen kan men by de Rabohankorgariisafcie die spaarwijze kiezen die het meest tegemoet komt aan do individuele wensen van iedereen. in de periode waarin de sklle wordt gevoerd, krijgt iedereen die een nieuwe spaarrekening opent niet een minirnuminleg van f 25,en daarmee voor het eerst gaat sparen bij de Rabobank, een premie van f 7,50 bijgeschreven op de nieuwe spaarrekening. Daarnaast wordt aan de nieuwe en bestaande spaarder bij de Rabobank een boekje overhandigd mac de titel 'Weet je weertje', wanneer tenminste f 25, wordt ingelegd. Het boekje is geschreven door Jan H. Peüeboer, de bekende weerman van de radio. In 'Weet je weertje' staat informatie over het weer in het algemeen en over weervoorspellingen in riet bijzonder. gelden goods raad

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1980 | | pagina 7