IQ^BALV3R^IGItIG__MDD_ PBELKCEF'1 Uitslagen gospe-alde wedstrijden Erica 1 - Senioren 1 1-3 Senioren 2 Elsene 2 11-0 Roka A - Junioren A 0—4 Uedotrijd voor natordag 1? .-hoi.a.,. PupilIon 3 - Marijke 1 aanvang 11„00 uur. Voor alls, aadpre. tofi^Ss is c3o competitie afgelopen. Pupillen 2 sie woensdag 21 mei. Uedstrijd voor zondag 10 mei a.s. BESLISSINGSWEDSTRIJD UT DB 2c KLASSE N.D.K.B. Senioren 2 - Odos 1 aanvang 11.00 uur, terrein Erica-Horst America. Wedstrijd voor woensdag 21 mei a.s. Pupillen: 2 - Grubbon 1 aanvang 1-3.0C uur. Bestuurs-, leidsters- en begeleidstersvergadering op dinsdag 20 mei a.s. Aanvang 20.00 uur in'Herberg de Peel» Betreffende het Pinkstertoernooi op 26 mei a.s. in de Seilberg. net toomooi begint om 9.30 uur en de prijsuitreiking is 18.13 uur. Evenals vorig jaar is net de bedoeling da»t we gesamelijk met auto's ver trokken. Wie, wanneer moet spelen sal op de vergadering bekend gemaakt worden. KAMPIOEN KAMPIOEN KAMPIOEN De Aspiranten k sijn kampioen geworden ih dc klasse Aspiranten 11 •/an de L .D.K.js, dij wensen de meisjes met hun leidster van harte proficiat. BILJARTCLUB YSSELSTEYN Na do. onderlinge kornpetite vónden:,, er in de Gemeente Venray de persoonlijke kampioenschappen plaats. 5 spelers van SCY-namen hier aan deel. 4 spelers kwamen uit in de 3de klasse G.Spreeuwenberg werd 3de, Prans Hendriks werd 4de, Jo Poèls werd 5de en B.Carnps 6de. Afgelopen weekend vonden in café Sijbers de wedstrijden plaats van de' 1 e klasse. Acht biljarters!,- waaronder G.v.Asten van BCY streden 3 dagen op 2 biljarts om het kampioenschap van Venray. G.v.Asten moest daar kader 38/2 spelen» terwijl de andere spelers het normale libre speelden. Ondanks deze handicap wist G.v.Asten de hoogste eer voor zich op te eisen, en met een gem. van 8.45 werd hij kampioen in de hoogste klasse van de V.B.B. Eindstand Onderlinge Kompetitie: 1.J.v.Well, gem. 1 -57326 pnt. 2.A.Sanders, gem. 0.975, 24 pnt. 3.P.Stevens, gera. 0,659, 24 pnt. 4.W.v.0ol, gern. 0.701, 22 pnt. 5. G.v,Asten, 18.666 gem.,20 pnt. 6. L.Janssen, gem. 0.759, 20 pnt. 7. H.Van -Well, gem. 1.116, 13 pnt. 8.H.Wismans, gem. 0.760, 18pnt. 9. P.Cox, gem. 0.560, 18 pnt. 10» GSpreeuwanberggem. 3-506, 17 pnt. 11 .G.Fleurkens, 0.590 gem., 16 punten. 12. J.Poèls, 2.814 gem., 15 pnt. 13. A.v.Dijk, gem. 5.250, 13 pnt. 14. H.v.Asten, gem, 1 ,345, 12 pnt. 15.P.Smeds, gem. 1 .072, 12 pnt. 16. A.v.Asten, gem. 0.854, 10 pnt. 17. Pr.Hendriks, gem. 1.695, 8 pnt. en 18. B.Camps, gem. 2.614, 6 punten. P.D.V. YSSELSTEYN Uitslag wedvlucht Laon op 4 mei 1 980: H.v»dEynden: 1-2-5-14-17-22-26-39-46-68-76. J.Custers: 3-4-6-9-28-36-38-40-41 51-52-98. H.Hendrix en Zn.: 7-10-13-15-32-58-75. G.Binders: 8-45-47-53-54-62-81 88-96. p.Arts: 11-18-33-69-83-85» A.Hendrix: 12-43-71-80-82. Th.Arts: 16-34-56- 65-74-87. A.v.Osch: 19-61. H.v.Ass: 20-37^-48. J.W.Hendrix: 21-23-50-57-64-79. H.Janssen: 24-31-42-49-72-90-91-92-93. G.Hendrix: 25-77-84-97. W.Philipsen: 27. M.Geurts27. M.Geurts: 29» Chr,Hellegers: 30-59. M.Houben: 35. J.Cox en Zn.: 44 55-70-89. A.v.Asten: 60-63-94. M.Arts: 66-73-86. P.M.Cox: 67-78-99. J.v.Soest: 95. A.s. zaterdag 18 mei inkorven voor Pt. St. Max, van 8.30 - 9.30 uur. Mandendienst Jep Hendrix en 3.hinders, Wanssum rijden B, Binders. Mandendienst 25 mei: J.W. Hendrix en W.Philipsen. Junioren B - Castenray A 5-0 de Korf 2 - Aspiranten 3 0-3 Ora.njo.IJ.it 1 -- Pupillen -2 1-2

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1980 | | pagina 6