i/l - fizsTft. t/n/A/a-. Por c al o err el. 16 9 Braadkuikenkorrel 65'70 Braadkuikenkorrel wit 66 No Kalkoenkorrel li64'50 Slachckalkoenkorrel lil63 20 D.M.V.-groen 193*20 Baby-kaiverkorrel50'40 VVeidekorrel ,5, Rundveekorrel stand47^10 Rundveekorrel ER"' X49^10 Big.geaha.tterijkor.rel74,60 Biggenbatterijmeel 7360 20.00-3999kgO ^000-^999kK. 6000-9999kK. iOOOGkg. of voelvoud. ƒ0,00 fö'ÏQ fo'Zo ƒ0. 50 ƒ0,90 - g.n leveronderzoek bi] varkens - Uit onderzoeken op de varkènsslagerijen blijkt dat er nog veel long en lever aandoeningen voorkomen a0o0 door spcelworminfectiese S>oeiworrnen zijn gemak kelijk te bestrijden middels een pipe razim kuur, hetzij via het drinkwater of het voedert Ook hier geldtVoorkomen is beter dan genezen. <- e maandag 26 gei zijn wij gesloten. Mogen wij cp uw medewerking rekenen b?j net doen van uw bestellingen? Bij voorbaat dank# Hiervoor kunnen wij U de volgende produkten leveren; -.TUCt ON VLIEGEN - MADENDOOD -PERMANENT - -DIMILIN -"en luAste vliegenbestrijding begint ÈyÖig® Ook voer -TUINSLANGEN-SPROEIERS EN GIETERS -BSKAERT' BRAAD PROD UKTEN - naar L0LQT,B0 afd. 3EDRYFSGOEDER EN, MEDEDELINGEN Deze week brachten wij in rekening per 100 kg. voor de voornaamste producten, voor eenheden boven 1000 kg. exclusief 8.T.W. franco boerderij en af magazijn. Baby-biggenmeelf 69,10 Baby-biggenkorrei70 10 Biggenstartmeel 5890 Biggenstartkorrel5 97 6 0 Slacntvarkensmeel507 30 SSachtvarkenskorrel 5150 Zcugenmee! i+8'30 Zeugenkorrel4930 I. Opfokmeel Isq?6o Volk Opfokmeel II57 No Voll. batterijmeel5r No Battenjmeei extra s6 1 O Kalkoenkorrel I 64 °0 Ruhdveekorrel energie 46, 80 Weidekoekjes Rundveekoek stand Rundveekoek E.R Mineraienkorrel48,60 Bovenstaande prijzen nog de volgende Mineraienkoekies ijzen zijn de basis-bulkprijzen. Toeslag gezakt product f280 per 100 kg. Op bovenstaande prijzen zijn eventueel kortingen van toepassing per 100 kg. Bij één bestelling en bezorging op één dag. Alle bestellingen dienen daags vcor de datum van levering voor de middag gedaan te zijn, anders wordt mei 10 ct. per 100 kg. verhoogd. Zakgoedbestellingen dienen in de week van bezorging uiterlijk op maandag bmnen te ziin, om op woensdag en donderdag bezorgd ie worden, - - j a •jiiimmkim'mihimxiin.iNiii'm

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1980 | | pagina 5