6£A/ - géSTfi. yO Por o alckbrr el. 16 9-! 3iggenba.tterijkor.rel74,60 Biggenbatterijmeel 7360 BuDJckortin^eru - - - - - ,2zi2?^HS- 200Ch522§k&. >pOQ-^.999kg. 6000-9999kff. lOOOGkg. of veelvoud. k°.n.g. en lever onderzoek bij varke ns Uit onderzoeken op de va^kensslagerijen blijkt dat er neg veel long en lever aandoeningen voorkomen av>o0 dcor spoelworminfecties, Sfroelwormen zijn gemak kelijk te bestrijden middels oen pipe razim kuur, hetzij via het drinkwater of t het voederOok hier geldt 5 Voorkomen is beter dan genezen.' maandag 26 mei zijn wij gesloten. Mogen wij op uw medewerking kenen b?j het doen van uw bestellingen? Bij voorbaat danki rekenen bij het doen van uw bestellingen? Bij Hiervoor kunnen wij U de volgende produkten leveren; -.TUG ON - VLIEGEN - MADENDOOD -PERMANENT -DIMILIN "en juiste vliegenbestrijding begint tygigó Ook voor -TUINSLANGEN-SPROEIERS EN GIETERS -BEKAERT DP AADPRODUKTEN - - - naar L.L.T.D. afd. 3BDEYFSGPEPEREN. MEDEDELINGEN Deze week brachten wij in rekening per 100 kg. voor de voornaamste producten, voor eenheden boven 1 000 kg. exclusief B.T.W. franco boerderij en af magazijn. Baby-biggenmeel69-10 Baby-biggenkorre! ?o'lO Bïggenstartmeei 58 90 Biggenstartko rrel59!oO Slacnfvarkensmeel507 30 Slachtvarkenskorrel 515 0 Zr.ugenmeel 483 0 £sugenkorreI49^30 I. Opfokmeel Iso7 fin VolI. Opfokmeel II57 No Voll. batterijrneel5570 Battenjmeei extra qfi i n Braadkuikenkorrel 6°70 Braadkuikenkorrel wit 6620 Kalkoenkorrel If 64 90 Kalkoenkorrel II64 50 Slachtkalkoenkorrel lli63 20 D.M.V.-groen 193?20 Baby-kalverkorrel 50*40 Weidekorrei ,1, Rundveekorrel stand4-7 j 10 Rundveekorrei energie46, oO Weidekoekjes Rundveekoek stand Rundveekoek E.R Mineraienkorrel48,60 Mineraienkoekjes Rundveekorrei ER" M 49,10 Bovenstaande prijzen zijn de basis-bulkprijzen. Toeslag gezakt product f2 80 per 100 kg. Op bovenstaande prijzen zijn eventueel nog de volgende kortingen van toepassing per 100 kg. Bij één bestelling en bezorging op één dag. Alle bestellingen dienen daags voor de datum van levering voor de. middag gedaan te zijn, anders wordt met 10 ct. per 100 kg. verhoogd. Zakgoedbestellingen dienen m de week van bezorging uiterljjk op maandag b-nnen te zijn, om op woensdag en donderdag bezorgd ie worden, ƒ0,00 ƒ0,40 ƒ0,60 /Oöƒ0790 lilM. !»i<ntllrll'tin/l|!i HllllI'H ih.Hi. .l.lrtltlMl IIm .1!Ml ••'lllilMIKIIIIII -III-(Ml JIM-I III', II li II lil SM MIMI If UI 11*11. «Ml llllll IIMlMMIMM. IIU IIMilllMI|l|ll|llllllil/ll|l'lll||lllM-|l|ll<llll|l<l||M'M II ■•■'•■•■•■Uf II II

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1980 | | pagina 3