Jera'70 Nieuws yp/a Jeugd centrum,; fre" EoGl"Peter J anssenweg 12 Tel.04785- 61J 10 jaar Jera'70 1970-1980 - programma van 16 mei t/'m 25 mei 1900 vrijdag 16 mei: ])agtoctit:,je voor klas 5 Qfl- 4 "Vertrek 8»00u Thuiskomst* 20J)Ou Gymzaal voor groep 5 jeugd vanaf 14 jaar.l9°00u~20„00u „Vrije instuif"voor groep 5 20.00u- 22»JCu zaterdag 17 m ei sff is co the ek voor groep 5 de jeugd vanaf 12 jaar. Zonder hier ook veel plezier.Vanavond ook weer van die goeie ouwe toppers.19.00u-22.00u zondag 18 mei s,,Vrije insfuif"voor jong en oud.l4«00u - lö.OOu donderdag 22 mei ".Openavond voor groep 4 klas 4 en 5«18-38u - 20.00u vrijdag 23 mei sGymzaal voor groep 5 de jeugd van 12 en 13 jaar.. 19*00u - 20.00u „Vrije, instuif"voor groep 5 - 20.00u ~22~30u zaterdag 24 mei slis co the ek voor groep 5° 19O0u - 23-OOu zondag 25 mei ls te Pinks terdag) 0ë én instuif. Avondvierdaagse 1980 in Venpay s Op 19-20-21 en .22 juni wordt de avondvierdaagse in Venray voor de 22e keer georgani seerd* In het kader van het 10 jarig bestaan van onze vereniging Jera'70,haddenw.ij gedacht om ook dit jaar eens mee te gaan wande 1 en .Wie mee wil wandelen kan zioh aanmelden bij Tasmle Vullings Kivitweg 3 of "bij C-ar oliën Spreeuweriberg Pottevenweg 18. Het aanmelden kan na 20 mei a.s omdat we nog niet precies weten wat de onkosten zijn. Over de onkosten komen we over 14 dagen terug in het Jera-nieuws. Voor de hele jeugd van Ysselsteyn .vooral de lagere schooljeugd is dit wandelfestijn in het kader van 10 jaar JERA 70 een bijzonder mooi evenement. Kamp Jera*70 dit jaar in Kronenberg 19 juli t/m26 juli 1980 Het kamp is zoals altijd weer voor groep 4 klas- 4y5 en* 6 Meer nieuws over het Kamp^zie in het volgende Jera-nieuws. Jeugdwielerronde Koord Limburg 3 juli t/m 12 juli 1980 PONYCLUB "DE WE£SHEUITERS"„ -Kienon; maandag 19 mei is het weer kienen voor de pony club* Er zjjn verschillende mooie prijzen ..te- winnen, misschien is er wel een voor U bij! De aanvang is om 20.00 uur. Uitslagen concourë Lot tuin: Achttal- 1--behaalde een 9de prijs, achttal 2 een 8ste prijs achttal 3 oen 1.1de prijsachttal 4 een 6de prijs en achttal 5 een 10de prijs. Bij de individuele dressuur werd. Rianne Arts 1ste. Een tweede prijs behaalden Martien Jaspers en Susanne Pernot. Een derde prijs behaalde Lissbeth Bollen. Een vierde prijs behaalde Ingrid Born, Yvonne Luyten en. Geert Vollonberg, Een vijfde prijs behaalden Wilma Lemmens en Marikéh PernotVoor de drbssuur proef slaagde Geert in 't Hulst. Bij het springen werd Joost van Elzakker 2déy'Irene Philipsen 3de en Hans Philipsen 9de. Voor orde en netheid op de zadelplaats wisten we een twee-de prijs te behalen. RU ITER CLUB Concours te Roggol: Bij het springen Licht behaalde R.'v. Asten met Rabgar een 3de prijs» Op 26 mei zal onze vereniging deelnemen aan het concours te Sieben- gewald, - HoBS "ONS GENOEGEN9' 7De persoonlijke-distriktskampioenschappen worden geschoten op zaterdag 31 mei, .en zondag" 1 juni. Er wordt geschoten op de banen van St.Sebastiaan te Heide, op beiden dagen om 10.00 uur en om 16.00 uur. Willen diegenen die hieraan deelnemen opgeven bij P.Spreeuwenberg op welk uur cn welke dag zij willen schieten. S.v.p. zo spoedig mogelijk. KLEUTERSCHOOL-OUDERVERENIGING 4 De kleuters van de klas van jufirouw Eliy heeben vrij dagmorgen..23 mei a.s. vrij van school. Ms Middags worden ze om 13°50 uur op school verwacht i.v.m. het huwelijk van juifr. Elly. Na de H.Mis en aansluitende receptie worden de kinderen' thuis gebracht. De kinderen van de klassen van Juffrouw Emmy en juffrouw Anny hebben fs morgens 23 mei wei school, maar 1s middags vrij. NAGEKOMEN BERICHT TENNISVERENIGING Zoals eerder m da>t blad vermeld stond, begint op donderdag 22 mei het jeugdtennistournooi van onze vereniging. Willen de jeugdigen op de tennisbaan gaan kijken wanneer ze moeten spelen. Aldaar is het wedstrijdschema te zien.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1980 | | pagina 2