- KOF^BAJ//EP.^-TT^T;tTg hd:t £è.tg.lagen gespeelde wedstrijden ^Senioren 1 -- Gase 11 g o o Aspiranten 3 - The Blue Stars 2 7-2 .S-rlpJ-rAJQ_eA voor saterdag 3 mei a.s, Junioren A - Swift' A aanvang 15,30 uur Erica A - Junioren B- aanvang 14,30 uur, vertrek 13.30 uur per fiets, iiipiraataa 1 - tfoncicel Girls '1 aanvang 12,00 uur 1 rT.,t°?irante^2 fanvan° 13.00 uur, vertrek 12.30 uur (Eorst-America) iiintéSS' -iu is,o ernians-itenpkenshergArts-Timmermanswog Aspiranten 3 is vrij 4sprranten 4 0EC- 1 aanvang 13,00 uur Pupillen 1 is vrij /cnckel Girls 1.~ Pupillen 2 aanvang 13,00 uur, vertrek 12,15 uur (Meterik) verhoev.en-.neidsepeelweg, /©llenb.erg-vKontforts-traat do Korf 2 - Pupillen 3 aanvang 11.00 uur, vertrek 10,15 uur (Liessel ^Jöens kranuen-Kempkensberg, Fleurkens-Beurnseweg JÉ22ÏL SS _4, ÜS. er geen weds tri.i den J-? Wor voor, paterdag 10 mei a.s Junioren Aj v. Bi jck-Deumseweg, Marcellis-v. Montfortstraat Asprranyen 3s Hendriks-Puttenweg Pupr-Llen 2; nnrknnxgn Soonings-v.Beurieaweg, vAss-Litsenbergweg Aip.;V. YSSELSl'EYN A Wedvlucht Heverle 20 april 1980: G-linders1-12-16-18-22-27-29-32-34-41-60-81-83-89-93-98-101-106. H.v.cLBynden: -6-, 4~i 5-44~4b-ff1 -53.-66-110-114. A.Hendrix: 3-19-33-58-64-115-121 J.Custers: -4- 36-b8-7o-.79-05-87-103-1 0.7-113. P-M.Cox: 5-49-59-77-95. M.Arts: 7-13-23-74-80. >u vearts; b~5o~84e P*Arts: 9—25—63— i20* H^Hondrix on zn,: 10-40-48-69-78-38-92 104-1 08-118B.Linders! 11-35-42-91-100-103. J.W.Hondrix: 1 7-24-30-37-62- f-Y'Psch: 20-21-72-112. G.Hendrix: 26-28-31 :-99J.Cox en zn. 38-50' -jj -75-94- C5-'19. H, v.Ass: 39-43-45-66. A.v.Asten: 47. H.Koonings: 52-71. Jac-.Hendrixj, 55. u.v.-Soest: 57-96. Chr. Hellegers en zn. 61 Th.Arts: 65-90- -f-'i'l, Phi lips en 70, H,.Janssen: 82. A.s. zaterdag mkorvcn voor laon, Oost-Brabant vlucht; inzetten van 8.30 - 9.30 uur v,m. ManaenöienstM,-v. Ho.eck en A.Hendrix. Wanssum rijden: Sr. Ma essen jr. pandendrenst voor 11 mei; G.Hendrix en H.Hendrix. L.V.B, ^4i£"£gi^4.t,,JCeyelaex;^i o mei: Vertrek om 9 uur aan de kerk bij gunstige weers- eir.canergheden. Opgave tot 5 mei bij Mevr. Jenniskens, tel. 260. KïiPfiM^^a^j0oetrj^8_raei: Om 20.00 uur is er een H.Mis in de parochiekerk van Oestrum. Hot koor van Merselo zal deze dienst opluisteren. We hopen dat veel leden hreraan deel zullen nemen. In de maand Mei zal Mevr. v. Veghel, tel. 255, de zieke j.e&on in het ziekenhuis bezoeken, |Qi-£MSLAS^APOTMs Kon op de tien mensen heeft last van astma of aanverwante ziek- ';GÏIei; astmafonds besteedt veel aandacht aan voorlichting aan de patient, de medi ci en net publiek. Ook verricht zij voel wetenschappelijk onderzoek. Dit alles kost veej geld,^ruim 8 miljoen in 1980, Geef daarom gul,voor uw medemens, die met deze ziekte moet leven, op zaterdag 3 en zondag 4 mei a.s. aan de kerk. Bij voorbaat dank. TOUHiaUB YSSE1STEYH (7 Zondag j,l, hebben acht van onze leden deelgenomen aan "de 8 van Oostrum"Helaas bereikten slechts 7 hiervan de finale, daar 1 renner last kreeg .«•an kramp en spierpijn en, na een tijdlang alleen te hebben doorgefietstis afgestapt ooen do route door Ysselsteyn voerde. Hopelijk heeft hij een volgend keer meer sukses ^-Qnz.ö kxuo biee.K een van de snels"'"- - - te, zo niet de snelste te zijn (het gem. lag tegen de -v f uur;. Enerzujds is dit verheugend, anderzijds geeft dit ook te denken, omdat naast oe uitgevallen renner nog een 2de lid niet in staat was het hoge tempo te vol gen. Wi] zijn immers een tourklub, geen raceklubi Z.O.Z. v V.T W c

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1980 | | pagina 5