S^V^YSSELSTE YN_c Uitslagen- Seniorens Y.p—eistol- FOP 13-1 Ysseis t.0 4- Melderslo 43-1 America 2-Ysselst2-5-Q Ysselst.c5- lii'Horst 8-4-2 RKLVV 3-Y.sseIsto3-.-l-5 W'Horst 9-Ysselst061-3 Ysselsto3 speelt op donderdag 1 mei een beslissingsujedst.ro tegen DIS 3 voor promotie _Cfar dS 29 klas° De wecJstr<- 'wordt gespeeld te Leunen en begint om 18o30 uur. Ter afsluiting .van het seizoen organiseert het bestuur van S\lYsselsteyn op zaterdaq 3 Jei een raixtpernooi^vpor de junioren en pupillen en zondag 4 mei voor bovenoenoemde fo InSenioren-mix), De wedstrijden voor het "seniorenmixtoernooi" beginnen om 12oj0 uur.De spelers gelieve echter om organisatorische reden om 12oD0 uur aanwezig te zijn o Onderstaand gelieve U de groepenindelssing aan te treffen, welke door loting is be paald,, De prijsuitreiking van hetirsehiarenMmixtoernzal om 21o30 uur plaatsvinden in clublokaal, waarna sen gezellig samenzijn, met e.chtgenot.esxisH of verloofde. dij onderstaande groepen-indeling staat de doelman bovenaanVoorts is om misverstanden te voorkomrn achter de naam van de speler het elftal vermeld waarin de speler het afge- -open seizoen, gespeeld heeft. Leiders mogen zelf meespelen maar dienen dan zelf voor" vervagger te zorgen.De leiders zorgen ook voor een grensrechter. INDELING 8 llQ££J=__. Groep 2 Groep 3 Groep 4 P.Claesssns (4) A.Vriens(4) G.v.Gassel(l) Fr.Teunissen3) 3 .Hendriks(1) H .Claessens(l) Fr „Flar.cellis( 1) Fl.Luycks(l) Fl „HoubenAFr .Hendriks( 1"ui .Koonings( A) T v.Lipzig( 1) P.Uerstappen(U) A .Emonts V )-X A .Lit jens( V)-X P Verhoeven(V G.v.Dijck(A) FrClae.ssens A3 „Claessens( A) H .Kleuskens( A A.U.Asten(3), Fl .Stiphout 2G „Spreeuwen.b3) Th .Tilleman.( 3 Th .Tennissen V Et .v Ass(ffi)(Herm„H.Bos(3) UIVerschuur en U _JL. eP 6 Groep 7 Groep 8 d.v.d.UlGyer(A) 3„Poels(5) 3 Vergeldt(2G.Crienen (6) 3 „Storkhorst2Ui „Vergeldt(2Fl „H'orrevoets( 2A„3uff ermans(2) 3„Pouwels(6) P .B altissen63„Hermans6L „Claessens(6) „Philipsen(4) PiBrinkman(4) 'B„Lemmens(4Frvd.Pas3 i„v.d.Uen(6) H „Kruizenga(5) 3 v Uegchel 6L.de U/it('6) 1 .Rongen(Leider) H .Lemmens( Leider 3 „StevensLelderR „DijkhuizenLeider Bovenstaande groepen spelen 1 n.jpou 1 e 3. Eventueie afmeldingen dienen te geschieden bij de groepsleider waarbij men is in gedeeld,, T'iL ^ngeze 1' 1 rcjl en "vooral sportief toefcnooi teel L XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX'XaXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX B.Claessens(2) Th„3enneskens(2) P „Claessens(2) 3Claessens(2 3„Bus(3) G „Versteegen(3) lü .Crienen( 3) Fl v Asten( 3 3 .Kuunder.s(4) liJ .Willems(-4) Av.Vegchel(4) 'V „Brinkma'n( 4 3 .Lit jens 5H.v.Asten(5) H.Peter.s(5) L.Sanders(S) Fr.v.Knippenb.(6) fl.de lüit(6) P.Stevens(6) H .3 arissen( 6) L .UJillems 53.3aspers(6) H „Heilege r.s (5) I „Claessens( 5 Frv „d .Uiey er Leider) 3 „lüismans(Leider W.Smeets(Leider) B„Verheyen( Leider) Bovenstaande groepen spelen in poule A P Bar.tx ay 1Flv „Dijc;k( 1P.v.Asten(l) H „Koonings( 1) 3 „V erst.esgen 1K„de UJeert(l) H.v.Ass(l) N „Pijnenborg( A ü.Koonings(U) H v „lüell( U) F] „FTarcellis l'H.v.Ass(U) 3 „Claessens(3) fl „Sanders3) FI„Teunissen( 3lü „Claessens( 3) i.! „3anssen( 4G„Pouwels(4) 3„3anssen( 4)- lü v Dijc.k( 4) Arts(5 G„v.Astem<5) Hv „H ugten(5Fr„Üergeldt(5) 1Arts-Lz AA.Geurts(A) F! „Arte-Gz. A) lüClaessens( A v Ass3) H Ve-fcge 1 dt2 H „Smits( A)s Fr Koonings(2 -.»T i I M mnmil, |.r,

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1980 | | pagina 3