[SJiFIÉ5?^ Mew. 0usWs «eAL30i(a£Ss?:uterspMi2a31-Tan 1216 I S=è=~S= J= L £===§=2=1- l=a_n_z_i_a U PHUTERSFEEL 7AJy I, "DE CAT. TWER OS" Groe2_1_dinsöa« en ddnderdav T"""V 6 mei:MevrArts en Mevr. Claessen (Marleen) 8 mei: Mevr. v. Asten (Tom) en Mevr Vergeldt. 20 mei:Mevrv,Asten (Marieke) en Mevr. Philipsen. 22 mei: Mevr. Claessen (Nicole) en Mevr. Slangen 27 mei: Mevr. Camps en Mevr. Maessen (Heidi) I mei: Mevr. Droessen en Mevr. Claessen (Ronny) 9 mei: Mevr. Reinders en Mevr. v. Vegchei. 21 mei: Mevr.Keyzers en Mevr. Couwenberg. 23 mei: Mevr. Geuite en Mevr. Willems 28 mei: Mevr. Kuenen en Mevr» v.Asten(Leo- pold) 30 mei: Mevr. Vriens en Mevr. Crcmraetuyn. mex: Iuevr' v- Hugten en Mevr. v.Asten (Tom)v FANFARE "DE PBELKT.AÏJK" wel van harte feliciteren merSt^ooi^sukses^202'' behalen' m°6ea leden bij Arie van l Jik p! W° vertrGKKen zon<Jaë om 7.45 uur fcfcj üer fiets 3 5 °°k weer gelegenheid om 9.30 uur te vertrekken voor 50 km. Av^nuMrogramma20.00 uur avondvoorstelling uitrei kp*i wn a, r, WOENSDAG 30 april en MAANDAG '5 rnei de GEHELE DAG GESLOTEN BOS-SUPERM ARK T WOENSDAG 30 april en MAANDAG 5 mei is ons bedrijf de GEHELE DAG GESLOTEN -van GASSEL- 4=6 MARKT LANDBOUWERS ATTENTIE I Docr enkele nieuwe middelen is het mogelijk om EV'EEK en HANEPOOT' te 'oescmjden in MaIS. Deze bestrijding iioei wel voor het zaaien worden uitgevoerd. Zolang de voorraad strekt; 5 kg Kiemremmiddel voor aardappelen, geen f 7,50 maar..., f 6,90 Verdere inlichtingen bij: SPROEIBEDRIJF J. K. CLAESSENS Ysselsteyaseweg 1 03 tel.04785-280. MXQOl.: Diepvriesgroenten,snacks,vis ënz 6*orSa* H. CLAESSENS, Deurneseweg 134 .ZAAL ROELANZT A Zaterdag 26 april: DANSEN voor paartjes en gehuwden met DE 3RABANTEN" Zondag 27 april MATINEE-dansen met DISCOSHOW De Paec.e Makers" a anvang 1400 uur Woensdag 30 april KONINGINNEDAG) Disco-fivond met disco—show: A GO -r GO aanvang "19.30 uur Dagelijks verkrijgbaar. Kan "ook worden tel.513. oei w -t -J {- J w v xiVAf.:. u O f - r fr £SS5 £:S£cSS--~i s,T^rsro?L%"sss7?c:ntu2rriDnoh °f

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1980 | | pagina 8