Uitslagen ^GGpeelde wode trijden Erica 1 - Senioren 1 afgelast Aspiranten k - K3V 1 3-2 Senioren 2 r. Elsone 2 uitgesteld CaStenray 1 - Pupillen 1 0-0 Junioren A -.Gdos A 1:-2 Pupillen 2 - Erica 1 5-0 Merels 1 - Aspiranten -1 0-1 Olytnpia 2 - Pupillen 3 1-0 Wittenhorst 5 - Aspiranten 2 0-3 Wedstrijd voor saterdag 2o apri.1 a s Aspiranten 3 - The Blue Stars 2 aanvang 12o00 uur- Voor de andere teams si ~n er geen ~restri jdon0 - /edstrijden voor soncag 2? april oenaoren 1 - Gasg11e 1 aanvang 1300 uur Sche1dsrREngeIs. A oS_o_ _wo ens da g_ 3 0 apri 1 1 oninginn c d ag} gij n_ or_ geon_ t r a ining on hi,1 don voor s at ordag 3 mei as 0 Pupillen 2 s Vorho oven-Heids epcolwog, -Vollenberg-Vo Mont fort straat s Piipillen -3 s 3Tra:n-:sa -Vc '%-f nmtorg, El ;ur'v:.o—Ddurr.s ex/og Mëiöjos die liet volgende seizoen niet neer- willen korfballen moeten slch nu reads afmelden bij Mevr, Cluessens Ysselsteynseweg 103 9 t el o. 280 o GAARITE VOOR 15 KEI AjtS. V ITieüwc loden, meisjes vanaf 3 jaar kunnen1 zich stevens op bovenstaand Adres opgeven, LEDEN VAR DE "DE PEELKOEP" U-GAAT TOCH OOK STEMMEN II II tl INWONERS VAN Y S S E L S T E Y N In een aantal voorafgaande uitgave's van Y.N.B. hebben*wij U medegedeeld dat de Voetbalclub "SV Ysselsteyn" en de Korfbalklub "De Peelkorf" gezamelijk een kantine wild en ga an b o uwen Thans kunnen we U mededelen dat ook de Tennisvereniging- Ysselsteyn zich wil inzetten om deze .'kantine te realiseren. Zodoende zullen de 3 verenigingen, die thans spelen op "Sportpark de Vlies" zich gezamelijk inzetten om deze ve-renigingekantine te bouwen* Namens de sportverenigingen De Tennisvereniging Ysselsteyn, Do Peelkorf en SV Ysselsteyn, TENNISVERENIGING YSSELSTEYN n Op donderdag 1 mei worden de fmalepartjjen gespeeld van het dubbelspel toernooi, dat een tijd terug gespeeld is en dat door het slechte weer niet uitgespeeld kon worden, 17*30 uur - 18,00 uur: W. de Wit.+Mevr, Jansen', Peelweg - P, Verstappen M. -Rongen, 18,00 uur - 18*30 uur: L,Litjens P,P, Koonings Twan de Wit Paul 'LitJens, - De finalepartij zal om 18*30 uur gespeeld worden, De winnaar van het laatste enkel 'toernooi is Paul Litjes geworden. Hij spoelde in de finale tegen PPKoonings, die dus geëindigd is op de tweede plaats. Derde werd W. Koonings sr.. Vierde de jongste deelnemer aan dit toernooi, nl, Irenes Litjens RUITERCLUB Zaterdag 3 mei a,s, is er dansen in zaal koelanzia t.b.v, -de Rijvereni- ging' "De Peoldraver" Ysselsteyn met het orkest "De Twenty'' s. Op deze avond is de trekking van de loterij. JJJ Sluiting met Koninginnedag en Bevrijdingsdag: Wij delen U mede dat de Rabo bank zowel op WOENSDAG 30 april, koninginnedag, als op rklMDAG- 3 MEI, bevrijdingsdag, dè gehele dag GESLOTEN zal zijnMogen wij U vragen hiermede rekening te houden, - -~±— -t-y v"i. v -JiLv j. -■G- 1-4 t

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1980 | | pagina 7