- - Telw 04765 - 615 10 Jaar Jera'7-0 1970- 198^ Programma ven 25 april t/'m 4 mei 19^0 vrijdag 25 aprilGym zaal voer groep 5 de jeugd van 12 en 13 jaar.19.00u - 2ü.00u „Vrije instuif"voor groep 5- 20.0ÜU - 22*5°^i zaterdag 26 april:Discotheek voor groep 5 de jeugd vanaf 14 jaar.19-30u~23-00u zondag 27 april Vrije instfi.ifnvoor jong en oud -Er iss volop speelplezier voor allo jcugdleeftijden/Biljarten, ping-pongen, kaar ten enz .14 .OOu-18OOu donderdag 1. mei: Discotheek voor groep 4 klas 4,5 en 6.Breng ƒ1, mee s«v.p 18.3Ou - 2-Ö.OOu vrijdag 2 mei: „Vrije instuif" voor groep 5 20»0Cu - 22»30u Gymzaal voor groep 5 de jeugd vanaf 14 jaar 19»00u - 20.00u zaterdag 3 mei: Discotheek voor groep 5 de jeugd vanaf 12 jaar.Zonder "bier veel 'plezier. 19.00u - 22.00u zondag 4 mei: „Vrije instuif"voor jong en oud. 14-00u - lÖ.OOu Mededeling voor groep 4 klas 6Vanaf vandaag pauzeren wij tot na de zomervakantie van dit jaar .Aangezien de opkomst te klein is hebben wij dit besloten.De maandelijkse discotheek voor klas 6 gaat gewoon door tot aan de vakantie.Ha de vakantie kan die klas over gaan in groep 5- De leidsters van groep 4 klas 6. Jeugdwielerronde Noord Limburg: n 1p juli t/m 12 julx r9S0 Be jeugdwie Ier ronde gaat weer beginnen vanaf dinsdag 8 juli tot en met zaterdag 12 juli. Daaraan kunnen meedoen jongens en meisjes van 10, 11 en 12 jaar. Voor Ysselsteyn hebben wij twee sponsors; dus 2 ploegen van 10 man kunnen er mee doen. Willen de jongens en meisjes zich opgeven v&or 10 mei a.s.Dit ken bij W.Arts Kerkweg 3 Ook vragen wij nog een paar leiders of leidsters. (indien je belangstelling hebt om mee te doen,dan deze strook invullen en afgeven san bovenstaand adres) De deelnemer/neemster Haam.Adres it oonplaa os lto cdairum «0.0». Wil deelnemen aan de Jeugdwielerronde Noord-Limburg. Handtekening van de ouders Dagtocht tje klas 3 en 4 vrijdag 16 mei 1980 naar Arnhem Zoals bekend,gaan'we ook dit jaar weer op stap.We hebben al een bus vol en de kinderen die nog mee willen gaan moeten zich nog deze week voor 1 mei opgeven door het onderstaand strookje met 20,= in gesloten enveloppe in de brievenbus stoppen bij. Jos Ousters Louinckplein I4 of bij Jan Verstappen Fater Tulpstraat 7- We bezoeken in Arhem: Dierentuin „Burgers Zoo"en safaripark met een treintje door het wildpark. Bootreis je op de Rijn vanaf „De Y/es terbouwing" en verder gaan we nog in de speeltuin,, De V/es terbouwing" -Zakgeld wat per kind mag worden meegenomen bedraagt 5 De entree,busvervoer en reisverzekering is bij de prijs inbegrepen,ook krijgt ieder kind een verrassing op die dag. (Langs de ^stippellijn afknippen s.v.p) Deelnemer/ ster "V oornaarn Achternaam e ..e.o. StraatGeb.datum..19 Tel.nummer 04785////-/O493O..04932Klas 3/4 Wenst deel te nemen aan het dagtochtje 1980 naar Arnhem op vrijdag 16 mei a.s PDV ds HuiszoekersUitslag wedvlucht Houdeng 13-4-1980. G-Linders1 3.8.9.14.1 5.1 6. 19.24.54. K.v.d.Heijden:~2.475767771Ö71.177,57753761 ~~Av.0sch:1 2.37.38.47.64.72.84- J.Ousters.13.46.48.55.67.90. A.v.Ast en1 876J.W.Hendrix:20.41 H.Hendrix en Zn: 21.23.29.35.44.56.59.60.75.80.81 P.M.Cox:22.30.36.40.42.50.86.G.Hendrix:25.34.82. J.Cox en Zn 26.27.28.31.66.71.70. M.Arts:323365.83.91Th.Arts39.43.4562. A.Henörikx 495263.69.P.Arts57.85.87H.Janssen:58.74.77.88 W.Philipsen:68. H.Koonings :70. J.v.Soes.t: 78. H.v.Ass: 79.89. A.s. zaterdag inkorven voor Quevie.Inzetten van 10.30-11.30 uur. Mandenöienst: 5.Cox en M.Geurts-. Wanssum ri.jden: J.Custers. Ma-ndendinnst voor 4 mei: M.v.Hoek en H. Sendrix. GBMEI'IGD KOOPl "VIVACE" Willen de dames van hot koor de Huwelijksmis komen zingen op ?9-, uur voor het.bruidsnaar Claessens-Philipsen en op woensdag 1 mei om hal-t twee voor, 40-nang huwellnk Camps-Spreeuwenperg. •J era* 7^ br5 ^TT.\vr. 7. J 111 fci nn "'>.-• Tv •"'O.T".P« tr^XT -TSUIS S^WCC" 12 r 1 1 1 mm%mm BM mm mm m MM v mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm - - mm mm m- -M mm mm mm M mm mm m» mm mm mm «m mm mm «m mm mm mm mm mm m. mm mm mm mm MM mm

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1980 | | pagina 6