c lö q 3» 1 1 1 STEMBILJET 22221 KANDIDATEN r VOOR DE VERKIEZING VAN DE LEDEN VAN DE DORPSRAAD YSSBL3TEYN jmm v.z.o J,Oserets- f aw Strobos- J Jan van Smits 1 r« Berkiaortsl Knippenborg Toon Vullings o&rnaval/ ianfara voetbal/ tennia/' korfb&I IN DEZE SEKTORJIN DEZE SEKTOR 3 RAND. KI2ZEN|2 KAND«KIEZEN IN DEZE SEKTOREN één KANDIDAAT KIEZEN II., SPORT VIIIO CULTUUR P*N.V. I» o liT a B - ONDERWIJS NfclXy Ewals Vergeldt Peter Jansssaw Bw Art»- Fleurkan Mart var? Koof Claes- 89ÏIÖ Louie Arts Ysseieieyneew Garrit Michel Pred ran Disrenaonok Rerlcweg Handboog Sieega© Peelwg «angver v Hontfortatr PKJ/AJW oudsrrer. Jan Poelaweg raw Hxohels- Huya M<a©rseXa«p«aX Bert J anas a 1 Pouvêls Puttenweg J/. n Bcrkara iaji? naannsweg J»RetJnd$rs Pc tor Janseen ibert Nyseen Jara '70 Jan Jansaen DearneeoTfog WiM Ver 8chuuren Jan Theuniosa Lorinokplein Ruitor/pony olub leerkrachten L0/kl9uterQCh Wiffl Will ©-/a van wylick Pottovenwog lis Hub ar J 'imm* •mann©v/eg Hè rie Philipaè "attft .weg I,: Mi lam jnenborg I lïïSli' mannsweg Jan T»' ■J tappen •r< uw Ui flBMtfva ,/f/ tavir CT* -sft&ac»-

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1980 | | pagina 2