L V 3 -- Voor de'excursie naar de HEM op donderdag 1 mei van 19o30 uur tot 21 „30 uur, leunt U zich nog opgeven tot 25 april bij Mevr* Michels, tel* 563* T.g.v* het 50-jarig bestaan organiseert de kring /Venray op 22 april een rnanifestatic in de schouwburg over ?tSuriname"dit vooruitlopend op het gouden jubileum in sep tember in Roermond, wat in het teken staat van j Vrouwen ontmoeten vrouwen* Elke kring in de hele provincie; heeft een ander thema* Venray heeft Suriname gekozen omdat hier een grote groep Surinamers woont* Door alle afdelingen samen is een werk groep geformeerd, die deze manifestatie georganiseerd heeft. Voor onze afdeling is Mevr, Deters - P/Ia as in deze werkgroep vertegenwoordigd* Het programma van deze manifestatie krijgt U thuis bezorgd, evanals de lidmaatschapskaarten, die als toe gangsbewijs dienen. Opgave tot 21 april bij Mevr* van Ooi, tel. 218* Als de weersomstandigheden het toelaten gaan we op 6 mei weer naar Kevelaer, met de fiets* Meer hierover volgende weck in YN3- Alles voor Eva: Van 25 april t/m 5 mei is deze Lentebeurs voor de vrouw weer in ae Eurohal in Maastricht, met oModeshow - Voorlichting - Demonstraties - Interieur verzorging - Kunst en Antiek - Vrijetijdsbesteding enz* De openingstijden zijn dagelijks van 14*00 uur - 22?00 uur, behalve op 27 en 30 april, en 4 en 5 mei, dan zijn de openingstijden van 11.00 uur - 18.00 uur* De N.3* heeft nu ook weer trein-toegang biljetten, vanaf Venray is de prijs hiervoor 21,10* Degene die interesse hebben voor een bezoek aan deze beurs, kunnen het beste dit zelf met een groep organiseren. NATIONALE KOLLEKTE KINDERBESCHERMING /us. Zaterdag en Zondag aan de kerk kollekte voor de kinderbescherming. Deze organisatie stelt zich tot taak, hulp te bieden aan kinderen en jeugdigen, opvangen en begeleiding, indien mogelijk met de ouders, te geven in hun groei naar volwassenheid* Bedenk dat het kind ons aller belangstelling en hulp waard is. Geef met gulle hand. rONYCLUB "DE WELSHRUXTERS", dienen: Maandag 21 april kienen we weer om de kas wat te spekken* Uw bijdrage is hier ook van harte welkom* Aanvang 20*00 uur* Uniformen.e0d*Degenon die nog een oranje blouse of een zwarte spencer hebben, en deze niet meer gebruiken,kunnen deze te: en een vergoeding inleveren bij dhr. Phi- lipsen, Timmermannsweg 48* Ook rijbroeken en/of laarzen kunnen hien geruild worden* Soncoursagenda27 april, Melderslq; 11 mei Lotturn; 1 juni Broekhuizenvorst 15 juni Sevenum; 29 juni Ottersum; 13 juli Horst; 24 augustus bondsconcours te Reuver en 7 september te Meterik. Degenen die op een van deze datums niet mee kan dient zich tijdig bij de sekretaris af te melden, daar anders toch het inschrijfgeld berekend wordt* Uitslagen Kringwedstrijd Castenray: Bij,de individuele dressuur behaalde Irene Phi- lipsen een 1e prijs;' een 2e prijs behaalden Yvonne Luyten en Petra van Vegchel, een 3e prijs behaalden Jolanda van Vegchel, Martien Jaspers en Ingrid Bollen; een 4e prijs behaalden Lilianne Geurfcs en Moniek Jenniskens* Voor de startkaart slaagden Marcel v* Raay, Annemarie van Raay, Ria Peters, Bart Marcellis, Charles Janssen, Alexander Janssen Tjeu in t Hulst en Antoon Dekkers. Bij het springen werden Peter v, Elzakker en Irene Philipsen beide 1ste. Hans Philipsen behaalde een 2e prijs. Voor de springstartkaart slaagden: Ingrid Bollen, Hans Wilmseri, Joost van Elzakker, Jolanda van Vegchel, Petra van Vegchel en Moniek Jenniskens. P.D.Y. YSSBLSTEYN Wedvlucht Heverle 6 april 1980= G. Hendrix: 1 - 41 - 66 - 80 - 91 - 96. J.v.Soest: 2. G.Linders: 3-4-6-7 10-14-20-21-35-36-37-40-72-82-89-97-98. H.v.ê. Eynden: 5 - 17 32 - 51 - 52 - 55 - 57 - 94. H.Hendrix en Zn.8 - 9 - 13 - 15 - 16 - 24 - 30 - 43 - 67 - 68 - 70 - 73- P.M.Cox: 11 - 12 - 33 - 42 - 44 - 50 - 63. A.Hendrix: 18 - 25 - 28 - 31 - 34 - 46 - 58 - 61 - 90. J.Cox en Zn: 19 - 23 - 27 - 48 - 6<p - 64 - 95. J.Ousters: 22 - 29 - 83. Th. Arts: 26 - 38 -.53 - 56 - 62 - 65 - 69. J.W. Hen drix: 37 - 47 - 49. A.v.Asten: 45 - 85. A.v.Osch: 54 - 75 - 79 - 81 - 84 ~^88* H.v.Ass59. P.Arts: 71. H.Janssen: 74. H. Koonings: 76 - 86 - 92. M.Arts: 77 - 93. W.Philipsen: 76 - 87® prijs. A.s. zaterdag 19 april inkorven voor Heverle. Inzetten van 10.30 - 11.30 uur v.m. Mandendiénst: J.Cox en J.Ousters. Wanssum rijden: J.v.Soest. Manden-dienst voor 27 april: G.Cox en M.Geurts.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1980 | | pagina 8