Gsniorcn Odes 1 Junioren B -soiranten - Fitesoe - Senioron 2 Spaghnusn L - Maaskorf 12-0 2-3 3-0 2-4 Aspxrantsn 2 - Kerselo 1 As pirarton SVSH 3 Pupillen 2 Bruhese 2 - Aspi rant en - Morselo 1 - Pupillen 3 1 5-0 1-0 C-1 8-0 0—0 kkfiGtfei.jcien voor aaterdag 19 aori 1 Junioren A - Odos A aanvang 15*00 uu: Junioren B is vri.i - Merel'; 1 Rijden vertrek 1113 uur Melderslo; - Aspiranten 1 aanvang 12. TiOÉcrransweg-Marsman-Beskweg Wittonhcrct 5 - Aspiranten 2 aanvang 13<-00 uur, vertrek 12.15 uur RijdenSiangen-IlempkenshorgCrienon-Heidsepeeiweg Aspiranten 3 is vrij Aspiranten 4 - Y.Z1 1 aanvang 14.00 uur - Castenray 1 - Pupillen 1 aanvang 12.00 uur, vertrek 11.15 uur Rijden* Vollenbcrg-Ysoelsteynseucg Pupillen 2 - Erica 1 aanvang 13.00 uur - Olympic. 2 OmrnclPupillen 3 aanvang 13.00 uur, vertrok 12.15 uur Ri'jdens v. Ass-Hoidsepoel'weg, Geurts-Litoenbergweg ed strijd en voor nondag 20 aprii a.s Jirica 1 bonioren 1. aanvang 13.00 uur, vertrek eigengelegenheid Schoiösr, Dhrvd¥a.arsenburg Senioren 2 Eisen© 2 aanvang 13.00 uur, Scheidsr. Dhr. J.Willensen. Rxjden voor saterdag 26 april kan nog niet bekend gemaakt worden O-aar er nog •een programma is. PANEARE "DE PBBLKLANK" 1. Solistenconcours: Op zaterdag 19 april en zondag 20 april wordt er in de schouw Venray een solistenconcours gehouden. Van onze Fanfare nemen hieraan de volgende leden deelc Op zaterdag om 14.36 uur: Annemie Lemmens. 14142 u: Jeannie Litjens. 14.48 u: Geeky Vullings, 14.54 u: Ans van Soest. 16.02 uur: Petra Deters. 16,13 u: José Geurts. 18.12 u: Thea Kessels. 18.18 u: Jo Peeters, 18.24 uur: Gerard Spreeuwenberg. 18.30 u: Petra Stiphout. 20.00 u: Jeanny De ters. 19.12 u: Sjang Spreeuwenberg. 20.20 uur: Gerry Deters. °P 20'ndag om: 15.30 uur: Pranka Will erase. 17.12 uur: Ris Peeters.' 1.8.40 uur: Pieter Deters. 18.46 u: Geert Deters. 19.06 uur: Erik Michels. 0.15 uur: Theo Deters. Belangstellenden zijn hier van harte welkom. 2LentefestjjnErg deze willen wij iedereen die ons "Lentefestijn" met een bezoek heeft willen vereren van harte dank zeggen. -Speciaal dank aan het gemengd koor "Vivace" voor hun spontane medewerking-bij het organiseren van de korenavond. Ook willen wjj iedereen bedanken die, op welke- wijze dan ock, zijn/haar medewerking aan hot lentefestijn heeft gegeven.. De uitslag van de loterij is als volgt: 1o prijs: 2653,, 2e pr: 1882; 3e pr: 547; 4e pr: 1761; 5e pr: 702; 60 pr: 2739; 7e pr: 1252 2838; 9e pr.1922 10e "pr: 1760"en de 11e prijs 373. Prijzen kunt U tot één maand na heden afhalen op de Rabobank. n De JBUGDWlELERRONDE NOORD LxMBURG, gaat weerbeginnen. Daaraan kunnen mee do jongens en meisjes van 10, 11 en 12 jaar. Voor Ysselsteyn hebben wij twee sponsors* r,US 2 Ploegen van 1Q man kunnen er mee doen. Willen de jongens .en meisjes zich zo spoedig mogelijk opgeven. Dit -kan bij W. Arts* Kerkweg 3. Ook vragen wij nog een °f leidsterso DE DEELNEMER/NEEM8 TER v "VONPLAA'TS c o wil deelnexsen aan de Jeugdwieler- ronde Noord - Limburg* xiDRES (TRD DA TT TM - HANDTEKENING OUDER. TTn J-c- 1 O £~3 T?1 3 - -r; r. "v7>" r» O - ru__jo v Uu. 2 TT 7 c? p-iq 6 -- J...UÜÜ 8e 5' Aiïi'Ia ooetsoooo» e o o *00 j •>cooo9ow«o»oeooo«»i>oeoeeoo00e cooo*ooos«oc<occ

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1980 | | pagina 7