Jera'7° Nieuws,p/a Jeugdcentrum,,!)© Koelf,Peier Janssenweg 12 - Tel «04785 - 613 10 .jaar J era' 7^ 1970 - 198° Programma van 18 april i/rr. 27 april 1580 vrijdag 18 april:Modeshow voor groep 4 klas 6.Maak zelf eens ideëen en laat eens zien hoe mooi je dan kunt zijn» I8.3OU - 20*00u Gymzaal voor groep 5 de jeugd vanaf 14 jaar. 19-00u - 20.00u Blikser.toernooi ping-pongen) voor groep 5°20.00u - 22-30u zaterdag 19 april^Discotheek voor groep 5 de jeugd vanaf 12 jaar.Zonder bier ook veel plezier. 19-00u - 22.00u zondag 20 april-„Vrije instuif''voor iedereen.Er is elke zondag veel te doen voor de jeugd kom daarom eens en speel ook eens mee met die jeugd.14.00u-IS.oou donderdag 24 april 2Geen openavond voor groep 4 klas 4 en 5 vrijdag 25 aprilsOpenavond voor groep 4 klas 6. 18«30u - 20.00u „Vrije instuif"voor groep 5- 20.00u - 22.30u zaterdag 26 april^Discotheek voor groep 5 de jeugd vanaf 14 jaar. 19- 23»00u zondag 27 april'.„Vrije instuif" voor jong en oud. 14.00u - 18.00u Groepsmedewerkers van Jera70"dênk"aan donderdagavond 24 aprilaanwezig zijn om kwart ever 7 aan het jeugdcentrum. Kamp jera'70 van zaterdag 12 juli t/ra 19 juli in Kronenberg voor groep 4 Dagtochtje Jere97f vrijdag 16 mei 1980° Klas 3 Gn 4 van de Lagere School kan een dagje uit met een aantal jeugdleiders .Wij gaan dit jaar voor de zevende keer een uitstapje- maken en hopelijk gaan er weer veel kinderen, mee .Deze keer gaan we naar Arnhem. We gaan dan naar Dierentuin „Burger Zoo" en maken daarna een ritje in net Safaripark waar vele soorten dieren vrij in de na,tuur leven."v/e maken een rondvaart op de Rijn vanaf de Westerbouwing en we brengen een bezoek aan speeltuin „De vVester- bouwing. We vertrekken s'morgens om 8.00u .Het reisje kost 20,= per kind,daarin zit de reisverzekeririg.de bus en de en tree's.Wie mee wil gaan kan zich opgeven tot 1 mei a o s Kom zo snel mogelijk met het opgeven, want dan weten wij of we de bus (sen) kunnen reserveren.Opgeven kun je door het onderstaand strookje -in te vullen en dan ƒ20,bij te sluiten in een gesloten enveloppe.Stop die enveloppe dan in de brieven bus bij Jos Ousters Lovinckplein 14 of Jan Verstappen Pater Tulpstraat 7- Je kunt ock de enveloppe afgeven bij de secretaresse sAn Jenniskens. Ysselsteynseweg 79 (niet in de brievenbus langs de weg). Langs de stippellijn afknippen s.v^p) Deelnemer/ster Voornaam Achternaam. S traatGebdatum19 Tel •nummer04785/ 04938/04932/Klas 3 4 Wenst deel te nemen aan het dagtochtje 1980 naar Arnhem op vrijdag 16 a.s Jeugdtoernooi Op de laatste bestuursvergadering is besloten een jeugdtoernooi te houden. Jeugdleden t /ra 16 jaar doen hier aan mee. Wanneer en hoe het te houden jeugdtoernooi verloopt, komt nog in YNB te staan. Huisvrouwen: Mevr. Schepers heeft zich bereid verklaard het huisvrouwentennis op zich te nomen. Opgave en informatie bij Mevr. Schepers, tel. 506, tot woensdag 23 april 12 uur 's middags. Tennis via televisie: In een programma van de Tros zal Betty Stöve in 9 afleve ringen, te beginnen op 23 april, de basistechniek van het tennis demonstreren. De eerste les behandeld de fore hand drive (lange rechterslag)Het bekijken zeker waard op donderdag 24 april wordt weer de jaar lijkse kienavond ten bate van het zorgenkind gehouden in het Gemeenschapshuis. Aanvang 20.00 uur. Het bestuur verwacht dat evenals andere jaren weer velen aan deze kienavond zullen deelnemen, om zodoende het werk voer de gehandicapten te steunen. ^JAAÏÏDETVERMIG i£G Maandag a.s. 21 april zullen we weer kienen om half twee in het Gemeenschapshuis.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1980 | | pagina 4