Kip r77//i::- /w f/oo/iSAD/6 l Ysseisfeyn k Vf AN \£vZ N.;.C SB I JO MEDEDELINGEN Oer.-; week bochten wij in rekening per 100 kg. voor de voornaamste producten, voor 1 COO* kg. 'exclusief 8.T.W. franco boerderij en af magazijn. eenheden boven Baby-biggenmeel Baby-biggen korre! .z- cal ackorr el lAggonstartmeei Bigoenstartkorrel Dl^chtvarkensmsel 3 iociitvarkenskorrel i'eugenmeel Zccjenkorrel Vo'i. C-pvokmee! Opfckmee.' ii baft srijmeel Da --rijmeel extra ikuikenkorrei nrsa:Jkuiker;korrel wit ■67.IO ■68,1c 135,— 58,90 59,60 50,4o 51,60 4330 49,30 59,60 57,10 55,30 55,80 66 6590 Kalkoenkorrei Kafkoankorrel ii S I achtkaikoen korre»' li D.M.V.-groen Saby-kaiverkorrel Weidekorrei Sundveekorrel stand -Rundveekorrei energie Weidekoekjes Rund veekoek stand Rundveekoek E.R. Mineralsnkcrrel Mineralenkoekjes Ründveekcrrei ER - b i gg e nb a t t e r-ijk 0 r»r e 1 - kigg'enhatteriimeel t 6As 30 6A-,lo 63,— 192,70 50,50 4690 46,'90 L'S' W ,30 49,— 7260 71.60 .^ulj&or-tl^efa-; - - - - 200&-M9kg0 4p00^999kg. 6O00-9999kf% lOOOCkf? of veelvoud. O 0;.)0,A-0 7Tn -yAT'-x'x r.>_1ƒ0,60 ƒ0780' ƒ0,90 me'c Op paden, onder bomen; Het gehele seizoen ONKRUIDVI?IJ C AS AR ONN OJ: !R EL S K03 in uw gazon? Haal dan nu mosdoder bti; winkelj L«L„T*B0 afd® Yssilsteyn ■M1RASZADEN, (BG mengsel met waardering I)' +BLOEMBOLLEN EN KNOLLEN. -I-TUINZADEN EN GAZONZADEN '+VELÏVENTEKEN -—VEREG EREEDSGHAPPSN+ -rOVERALL'S EN STOFJASSEN L.L.T.B afd. 3EDRÏJFSGOEDERI: BASISSCHOOL - OUDERVERENIGING pederiandse harxs/cxchtingIn ae koaende dagen zul len leerlingen van de 6e klas bij IJ komen aanbellen voor een bijdrage ten behoeve van de Nederlandse Hartstichting, Vooral in deze tjjcl van spanningen en onzeker heden met de alom bekende gevolgen, lijkt ons dit een zeer verantwoorde kollekte. uw hart dus iets sneller kloppen, wanneer er van U een bijdrage wordt gevraagd ...mens de Nederlandse Hartstichting bij voorbaat dank, sAjM bovenstaande prijzen zijn eventueel Aile bestellingen dienen daags verhoogd. ZakgoedbesteWngen bezorgd te worden, r'.c-iVv7-: ■<Cir niiitil'ii'Li - - i - UMUIIfijilIjMJ.illlÜll."- i i 1 <»nrlnri'i'i»il»lrl»l-mi,|<|ir|j,ilf 11,1 limit I'I>|. I II II» I'll lil I.I tollini.ttiiiij.iiJ l

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1980 | | pagina 3