VERVOLG KERKBERICHTEN 3CTIPICATIE PEEL Bi\T MAASbetreffende Pater de Hosson: in Peel en Maas van 21 maart staat vermeld dat Pater 3e Hosson een receptie wordt aangeboden in het Gemeenschapshuis op 13 april a.s. t.g.v. zijn 1 2£ jarig jubileum als assistent van onze parochie. Dat is gebeurd buiten weten van het kerkbestuur. Het Kerkbestuur heeft besloten, in verband met de Lentefeesten van de fanfare, cm de parochianen in de gelegenheid te stellen Pater de Hosson te feliciteren op zaterdagavond 19 april na de avondmis en wel in de kerk, en dus niet in het Gemeenschapshuis, LENTEFEESTEN FANFARE "DE P E E L IC L A K Op 11, 12 en 1 3 april houdt de fanfare haar jaarlijkse lentefeesten. Meer hierover de volgende week. Wel maken we reeds nu bekend dat aan deze lentefeesten een loterij is verbonden. In de loop van de komende weken zullen leden van de fanfare deze bij U te koop aanbieden. Steun met loten kopen onze fanfare. :ILJARTCLUB YSSBLSTEYM Vorige week donderdag, vrijdag en zaterdag vonden er in Venray voorwedstrijden plaats van de V.V.B. 3e klassa. Hieraan namen 4 spelers van B.C.Y deel, Fr. Hendriks, J. Poels, G, Spreeuwen- berg en B. Camps. bovengenoemde B.C.Y. leden met nog 14 andere biljarters streden om 7 finale plaatsen. 7oor de 4 B.C.Y-leden is dat zeer suksesvol verlopen, zij wisten zich alle vier 'ce plaatsen. De finales worden 24, 25 en 26 april gespeeld. onderdag 10 april, vrijdag 11 april en zaterdag 12 april vinden in "Herberg de 3 eel" de finalewedstrijden plaats 5e klasse van de V.V.B. Hieraan nemen geen spelers deel van B.C.Y. 1 worden de leden verzocht op die avonden aanwezig te zijn voor de organisatie. Voor de vole blijken van ZATERDAG 29 MAART belangstelling, felicitaties geschenken en bloemen, die Dansen met de v/ij bij ons 25-jarig huwelijks feest mochten ontvangen, SUNSTREAMS" zeggen wij allen, mede namens onze kinderen, hartelijk dank Het ia voor ons een onverge telijke dag geworden. Aanvang 20,00 uur. ZONDAG 30 MAART Matineedansen met orkest Jan on Mien van Well Pater Tulpstraat 4 "DUTCH BAND" Aanvang 14,00 uur TE KOOP: ZAAL ROELANZIA Kunststof tuinvijver, doorsnee 1 40 m G. Linders Buntweg 4, Tel. 311

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1980 | | pagina 7