KOiOj'BALVERENIGIjtfG "DE PBELKORF" Uitslagen gespeelde wedstrijden Vessem - Senioren 1 1 - 3 Aspiranten 2 - Gastenray 2 4-2 Wittenhorst - Senioren 2 3-3 Bruheze - Aspiranten 3 0-8 Junioren B - Grubben A 3-0 Pupillen 2 - Maaskorf 1 1-1 Wittenhorst 1 - Aspiranten 1 5-0 Pupillen 3 - RKZSV 2 9-0 Wedstrijden voor zaterdag 29 maart a.s.: Junioren A - Swift A, aanvang 15.30 uur. Erica A - Junioren B, aanvang 14.30 uur, vertrek 13.30 uur; fiets. Aspiranten 1 - Vonckel Girls 1, aanvang 12.00 uur. Erica Aspiranten 1 - Aspiranten 2, aanvang 13.00 uur, vertrek 12.30 uur. RüdenSlangen - Kempkensberg en Arts - limmermannsweg. Aspiranten 3 - The Blue Stars 2, aanvang 14.00 uur. Aspiranten 4 - OEC 1, aanvang 13.00 uur. Pupillen 1 - Swift 1, aanvang 11.00 uur. Vonckel Girls - Pupillen 2, aanvang. 13.00 uur, vertrek 12.15 uur. Rilden: Verhoeven - Heidsepeelweg en Vollenberg - v. Montfortstraat De"Korf 2 - Pupillen 3 aanvang 11.00 uur, vertrek 10.15 uur. Rijdenv. Lipzig,- Jan Poelsweg en Smits - Puttenweg. Wedstrijden voor zondag - 30 maart Senioren 1 - Gazelle, aanvang 13-00 uur. Scheidsrechter Dhr. W. Maas» Swift 3 - Senioren 2tp aanvang 11.00 u. vertrek 10.00 uur. Scheidsr. Dhr, J. Twaalf hoven. Riiden voor zaterdag 9 april t -• Juni-oren.AJanssen - Peelweg en Kessels - Litsenbergweg. Aspiranten 1 Wisraans - Timmermannsweg en vDijck - Deurnseweg* Aspiranten 3: Deters - Puttenweg* Aspiranten 4: Gellings - Deurnseweg en Linders - Kerkweg* INWONERS VAN YSSELSTEYN Zoals reeds vermeld in het Y.N.B. van vorige week zouden wij nog nader terug komen op de kantine welke SV Ysselsteyn en "De Peelkorf" willen gaan bouwen. Misschien vraagt U zich af:waarom gaat' de voetbalclub en de korfbalclub een kantine bouwen? De opzet is niet om eeh derde café in Ysselsteyn te beginnen, maar om de leden en supporters van beiden verenigingen een plaats te geven waar zij in hun eigen omgeving bij elkaar kunnen komen* In de voorbereidingsperiode hebben we met V.Z.O.-Ysselsteyn en. met onze klub- lokaalhouder uitvoerig van gedachte gewisseld over doel en opzet van een eigen* clubkantinec In gezamelijk overleg kwamen we tot de overtuiging dat een eigen kantine het ver enigingswerk van voetbalclub en korfbalclub gunstig zal beinvloeden. In een volgend Y.N.B. gaan wij vérder met U nader te informeren* Wel is het zeker dat onze eigen leden de kantine zelf willen bouwen door hun eigen arbeidsinbreng. Namens de sportverenigingen SV Ysselsteyn en "De Peelkorf" BaNijiSVEHENiGiNG ^SaBLftTEYN gennfcsiesseri: Op maandag 14 april beginnen de tennis- lessen weer. Die leden die hiervoor interesse hebben kunnen zich opgeven bij Mevr. Jansen, Pioniersstraat 17. Deze opgave dient- persoonlijk te geschieden i.v.m. tijden en dagen van de tennislessen. Opgave kan geschieden (iedere dag ?s avonds tot 19*00 uur), t/m dinsdag 1 april. Openingstournoois Op Tweede Paasdag willen wij graag een openingstournooi houden. Dit tournooi wordt gespeeld in enkel spel. Opgave wederom bij Mevr. Janssen of een ander bestuurslid tot 1s avonds 19o00 uur). •Ia 1 april is er geen opgave meer mogelijk. Dit geldt zowel voor de tennisles als oor het openingstournooi. a

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1980 | | pagina 6