r ÜSTKAN TOOK Met waardering voor Uw bijdrage tot instandhouding van het Postkantoor Ysselsteyn stellen wij er U van in kennisdat wegens pensionering de postdienst met ingang v dinsdag 1 april wordt uitgevoerd in Supermarkt v. Gasse1, Timmermannsweg 6. De kapperszaak blijft open van dinsdag t/m vrijdag. W, Jansen, Redaktlonele mededeling: Zoals U uit het hierboven vermelde bericht kunt lezen zal Wim Jansen op 31 maart a.s, afscheid nemen als postkantoorhouder van het postkantoor te Ysselsteyn. Met dit eenvoudige bericht komt er voor Wim Jansen een eihlde aan een lange periode dat hij dienstbaar was in het belang van de Yssel- steynse zaken met de PTT» Steeds stond hij..klaar om behulpzaam te zijn, oo£ buiten de kantooruren. Hij gaat'nu heen op eenvoudige wijze, zonder op de voorgrond te treden, hetwelk Wim typeert» Nietemin is de Gemmenschap Ysselsteyn Wirn dankbaar voor dit dienstbetoon in al die jaren en daarom zullen er zeker nog velen zijn die op maandag 3"' maart een laatste "handeling" op het postkantoor gaan verrich ten» Wim bedankt! school deel aan een groot voetbaltournooi voor \ay. Dit tournooi is georganiseerd door de gemeentepolitie iv*-* bestaan» Aanvang 1e wedstrijd 13«30 uur, vertrek 12,45 uur VoetbaltournooiWoensdag, 2 april, neemt onze basisscholen van de Gemeente Ven- 1 door veel jeugdige en ook oudere supporters zal worden OuderavondMaandag, 14 april a.s., ouderavond in verband met op zondag 11 mei a.s.» KLEUTERSCHOOL - OUDERVERENIGING Op vrijdag 4 april hebben de kleuters vrij van school i.v.nie de poetsdag. Aansluitend hierop volgt de paasvakantie en die duurt /m zondag 13 april a» s - Dinsdag j.l. vond de eerste wedstrijd van het jaarlijkse oningschieten plaats. De wedstrijd ging over 50 pijlen. De uitslag hiervan is J e vdBroek 472 punten 13. M.v.Hoof 416 punten J» Michels 464 14. A. Heiligers 415 H« Stevens 463 15. G. Janssen 413 4 c H. Pools 454 1 6 D. Verstegen-L» 409 5 P. Spröeüwenberg 448 17. W.v.d. Ven 407 C.Jansen 447 18. J.Arts 399 Th. Claessens 441 19. Pr. Janssen 392 J, Koonings 435 20, M. Verhoeven 379 3 M. Camps 434 21 M. Spreeuwenberg 371 10 Th, Janssen 429 22 o B. Camps 289 M, Verstegen 425 23. A. Jaspers 214 1 2 J. v. Wylick 421 De hoogste 8 schutters schiten vanavond feestavond waarop tevens de prtjsuit hebben. De finalewedstrijd begint om de finale over 15 pijlen. Hierna is de eiking van de winterkompetitie zal plaats 1 9 o 30 uur» YTERCLUB Op woensdag 2 april 1 980 wordt de tering Venray van de N.K.Bo Alle leden zijn van Zaal Brugeiiad :te Meerlo. Aanvang 20,00 uur -'ilms vertoont waaronder de dressuurfilm "Van van de Springwedstrijd te Heyen op 22 itlagen Leringen B: P» Philipsen behaalde met Ramona de 2de jpringen M: Huub Janssen behaalde met Rex de 3de prijs» ioringparcours "Speel U Spel": Huub Janssen behaalde met My 'gelopen zondag 23 maart behaalde Huub Janssen met My Lord -vmpioerischap gecombineerde wedstrijd jaarvergadering gehouden van de harte welkom. De vergadering is Na deze vergadering worden enkele Passage tot Piaff' maart prijs» -•ASIS SCHOOL - OUDERVERENIGING togoV. haar 10- ja- We hopen dat ons aangemoedigdo de 1e H. Communie B» S ONS GENOEGEN" g 11 Lord de 1e prijs» in Eersel het Med. iV •- O 11 ft tf ij v_/ c Tf 1^-- V- f ft ff ff ff

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1980 | | pagina 5