r YsseisJevn Bulhfe. or ting éri - 2000-39993^. 4000-5999kg. ƒ0,00 fo.To?o,TÖ MTS 6 c-, 30 65, SO 52,90 92,70 50,50 9690 98 988o 7160 70,60 6OOOp9990 1 OQQOkg of voud 7o'3o /0,90 - Excursie Proefbedrijf "De Schothorst" Voor deelname aan .deze excursie op donderdag 3 'april hebben zich inmiddels velen opgegeven* De deelnemers ontvangen van ons een programma met juiste tijdstip va.n vertrek* Kunt II niet, meld U dan afi Opgave kan nog geschieden t/m maandag a,s. yoorlichtingsdi^enst van de 'L6LoT0B0 houdt v/eêr haar maandelijkse zitting öp de eerste donderdag van de maand, dus s4s„ donderdag >ril van 10,00-12» 00 uur op het kantoor van de L,L,T,3S# WEEG BRUG; Donderdag 3 aprxl is onze weegbrug gesloten i»v»m. keuring door het nkwezen Pasen» - lillen de leden/afnemers er komende week bij het doen "van hun bestellingen rekening mee houden dat wij 2e paasdag', 7 april gesloten zijn* Bestel daarom .1:r.. wy danken U voor uw medewerking» lente Actueel-Graszaden BG mengsel met waardering; 1» I -Voorjaarsbloembollen en knollen» f i -Tuinzaden en Gazonzaden» f -V ervenTexenVerfgereedschappen f If— kwaliteitsvervenfsikkens-thb, wyzenol, glitsa, ervotex, - -• Overall"s en Stofjassen nu ook in d r ukkn opui tvo er ing f L»L#T»3»-Bedrijfsgoederen, f o ok s zaterdag vmg e on ondJ MEDEDELINGEN Deze woek brachten wij in rekening per 100 kg. voor de voornaamste producten, voor eenheden boven *1000 kg. exclusief B.T.W. franco boerderij en af magazijn. Baby-biggenmeel Baby-biggenkorrel 2 or c cl c' :orr el 3;ggenstartmeei Biggenstartkcrrel Siachtvarkensmeel Siachtvarkenskorrel Zeugenmeei Zeugenkorre! Veil. Opfokmeei Voli. Opfokrneel II Voll. batterijmeel '-erijmeel extra Bsctadkuikenkorrel Braadkuikenkorrel wit 66,10 Kalkoenkorrel 1 67,10 Ka.ikoenkorrel 1! 1 135,— Slachtkalkoenkorrei lil 58 ,30 D.M.V.-groen 1.1.1 59,— Baby-kalverkorrel ,1 50,4o Weidekorrel 51,50 Rundveekorrel stand 48,30 Rundveekorrel energie 49,30 Weiöekoekjes 5890 Rundveekoek stand 56,90 Rundveekoek E.R 55,20 Mineraisnkcrrel 55,70 Mineralenkoekjes 6560 Rundveekorrel ER 65 80 Biggenbatterijkorrel Biggenbatterijmeel '<n j Bovenstaande prijzen zijn de basis-bulkprijzen. ToesJag gezakt product f2 80per 100 kg. Op bovenstaande prijzen zijn eventueel nog CK8 vo.ger.de kortingen van toepassing per 100 kg. Bij éér. bestelling en bezorging óp één dag. Aiie bestellingen dienen daags voor de datum van levering voor de middag gedaan te zijn, anders wordt met 10 ct. per 100 kg. verhoogd. Zakgoedbesteilir.gen dienen in de week van bezorging uiterlijk op maandag binnen te zijn, om op woensdag en donderdag bezorgd te worden, - o v w j. w -* - 1 Krm «- O 7 •- x

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1980 | | pagina 3