Soep 5Pinff"POnSen 'dat W€ °Ver Sen Pa3r Wek0N gaSn d°en tSSen Swalmen- TO jgagg p/a Jeugdcentrum' De Koel "Peter Jansserweg- 12 Sel.O4785 - 6I5 1jaar Jera'70 I97O - 1980 Excgramma van -28 maart t/m 5 april I960 V- 26 MartSpeurtocht voor groep 4 klas 6.Trek wame kleding aan en kreng een pen en een zaklamp mee.l8.5Ou - 20.OOu Gymzaal voor groep 5 de jeugd vanaf 14 jaar. 19.00u - 20.00u turf"ook vanavond bestaat er de gelegenheid om te oefenen /-c.- •Mi-dag 29 maart iMscotheek voor grossp 5 de jeugd vanaf 14 iaar 19 'V m,: -ndag 36 naartAlt ïf Plezier .Ping-pongen, tafelvoetballen, bil jarten enz.i4.OOu - 18.00u d iridoiraag 5 april tmuziekkwis voor groep 4 klas 4 en 5 18.30u - 20 OOu wrjdag 4 april gymzaal voor groep 5 de jeugd van 12 en 13 jaar. lJ.OOu - 2oIoOu .Open avond voor groep 4 klas 6. 18.50U 20.00u Groep 5 opgelet!!! Deze avond is deze keer is later i.v.m C-oede Vrijdag zaterdag =1 anri afvalsysteem)voor groep 5 20-30u - 22-3Ou aterdag 5 aprilgiscotheek voor groep 5 de jeugd vanaf 12 jaar.Zond.er bier oqk veel le te Paasdag 6 april Sl.ên vrije instuif". 19-OOu - 22.OOu 40±S dit jaar 16 mei a.s.Meer hierover volgende week. D.i.uerdag 10 april is er voor groep 5 een uitwisseling naar Swalmen/ Ping-pongtoemooi. Willen de verenigingen er aan denken dat de inschrijf formulieren voor de kandidaatstelling van de dorpsraadverkiezingen voor 3 april ingeleverd moeten zijn, Elke inwoner van Ysselsteyn boven de 18 jaar kan zich kandidaat stellen voor de vrije" lijst. De inschrijfformulieren kan men verkrijgen bij mej. Co Derikx, tel. 246„ Ook hiervan is de sluitingsdatum 3 april. HET GROENE KRUIS oor de 2iekenoedevaart naar Banneux van 16 t/m 20 mei zijn nog enkele plaatsen vrij voor de inwoners vaa Ysselsteyn* Opgave zo spoedig mogelijk bij Uw verpleegkundige. Het aantal aanmeldingen voor deelname voor de gespreks groepen van ouders mét peuters en kleuters was zo groot dat ik niet iedereen neb kunnen plaatsen. In het najaar start er echter weer een gespreksgroep, zo dat toch iedereen aan bod komt. Br. W*v.d. Einden, wijkverpleegkundige. Spreekuur van maandag t/m. vrijdag van 8.30 uur - 9o00 uur, Tel: 04780 - 81269. PEUTERSPEELZAAL Helpende moeders voor de maand april: Groep' 1 Groep 2 1 april Mevr. Philipsen - Mevr. Vergeldt 3 april Mevr. Janssen en Mevr. Claessens M 15 april Mevr. Kleuskens en Mevr. Maessenr I? april Mevr. Slangen en Mevr. v. Hugten 22 april Mevr. Claessens M en Mevr. Philip- tl8 april: Mevr sent. april Mevr. Janssen en Mevr. Vergeldf 29 april Mevr. Maessen en Mevr. Slangen 2 april: Mevr. 16 april: Mevr. 23 april: Mevr, 25 april: Mevr, De peuters hebben paasvakntie vari 4 t/m 11 april, dus vrijdag geen peuterspeelzaal meer. Vriens en Mevr. Crommetuyn. v. Asten en Mevr. Droessen. Geurts en Mevr. Rein ders v0 Veghel en Mevr. Key zers^§nn§evr Couwenbergo 4 april is er PONYCLUB "DE V/ELS KRUI TERS uitslag sprmgweéstrijd te Heyen: Irene Philipsen, Wilma Ktrijbos beide een 1ste prijs; Peter v. Elzakker, een 2de'prijs sn Peter Cle-, - ven en Hans Philipsen behaalde allebei een 4de prijs. Bij het springen Tabel A wist Hans Philipsen ook nog een 6de prijs te behalen ■ressuurproeven 1980:L I blz. 31 - 32, 1 II blz. 35 - 36. M blz. 39 - 40. Z blz» 43 - 44o Deze nummertjes staan in het grijze boekje "Dressuurproeven - Uitgave 1979". J O

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1980 | | pagina 2