Langs deze weg willen wii iedereen, mede namens onze kinderen, hartelijk danken voor de vele felicitaties, kado's en bloemén, welke wij mochten ontvangen bij ons 25-jarig huwelijksfeest 0 Het was voor ons een onver getelijke dag. Jo en Toon Fleurkens Levinckplein 3 HERBERG "DE PEEL" In de advertentie van jol. vrijdag in Y.N.B. is een ver gissing gemaakt Alleen op MA JUT DA GA VOND zijn wij gesloten, behalve voor het kienen van de L.V.B. ARIE EN JO TE KOOP: Vrijstaande woning aan de Litsenberg- wego Cahalf juni te aanvaarden. Pr. Jenniskens Ysseisteynseweg 79 Tel. 371 Diepvriesprodukten te koop-, o.a. groenten, fruit, snacks, vis,- enz. Aardappelen -(zeeuwse klei). Kan ook worden bezorgd. H.P. Claesse-ns- Deurnseweg i 34' Tel. 513. - 8 MAART GEEN DISCO VOOR DE KOMMUNIEKANTJES nu voorradig Mooie zwarte lak en wi t te- - me i s j e s s c ho en en bij: PRED VAN. DIERENDONCK Tel. 388 ZONDAG 9 MAART Discoavond met Disco show "NEW POWER CITY" Aanvang 19.30 u ZAAL ROELANZIA YS3ELSTEYN BIED zich aan voor het zaaien van bieten. 12 rijige, merk Hassia, en voor het zaaien van mais. Bestellingen liefst voor 15 maart opgeven. Wij hebben aangekocht een 3 rijige zelf- rijdende bietenrooier, merk Herriau. Beleefd aanbevolen, Loonbedrijf Poels Deurnseweg 208 Tel. 208 HEREN VEEHOUDERS, Denkt IJ nog- aan do keuring- van uw schrikdraadinstallatie. Deze moet jaarlijks gekeurd worden voor 1 april as. Wij kunnen dit voor U verzorgen. Tevens zijn wij ruim gesorteerd in kleine .handgereedschappen. - Be1e efd aan be velend, Gebr. Keijsers B.V. Lovinckplein 6, Tel 232 1/. kW.. f

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1980 | | pagina 6