-r. Jf, \i r ss h:i .K'i' h*y w J_OH±iIN o S.V.YSSELSTEYN 'its-lag van zondag 2 maart '"reystereni 2-Ysselsteyn 20-3 v/edstydprogramma voor zondag maarts 114-°° UUr' bijeenkomst 12.30 uur. (P.J .Hanen) Y, Ti8,,TV 14,30 UUr' V6rtrek 15-3° uur(L.L.Peeters Y_*elsteyn 3-E.W.C.412.00 uur. (P.Ewalts Kronenberg 3-ïsselsteyn 411.00 uur» vertrek 10.00 uur Ysselsteyn 5-Melderslo 511.OOmuur. JUNIOREN. Uitslagen, van zaterdag 2 maarts Melderslo Al-Ysselsteyn Al4-1 Ysselsteyn Cl-Hegelsom Cl6 0 v. e d s t rij dp r o gr amma voor zaterdag 10 maarts ÏU!«StUo i1_S?arta A115-00 ™r* (M.Janssen) rfanssum A2-YsSelsteyn A2—14.00 uur, Urtrek 13U5 uur. Radens Claessens(Jue Ysselsteyn "BI-Oostrum BI14.00 uur Lltjens ®n Pleurkens wet) i'ïeiderslo- B2~Ysselstevn R? 17 xr\ -'ieterikC 1 - Ysselstevn 01 ÏUnn uur' vertrek 12,45 uur.(Busje) isseloteyn Cl13.00 uur, vertrek 12#15 uur> R.jdenf Kuygter_ Ysselsteyn 02 vry mans en Verstappen. 04-ÏSaelOt^ 0512.00 mS, vertrek 1Ï.15 uur. M ts-olsteyn D3-RKLW D311#00 uuï' üastenray El-Ysselsteyn El10*00 0 y .1 -10.00 uur, vertrek 9.15 uur. Rijden Jenniskens Ysselsteyn E2-¥ittenhorst E3T9.50 uur Martens- VETERANEN s aaterdag 8 maart Léuiiën-Tseelsteyn,17.00 uur, vertrek 16*00 uur FANFARE 1 0 BestuursmutatiesOp de op 28 februari gehouden algemene vergadering van de fan -fare zijn de heren H. Jenniskens, th. v.d, Pas en P. Spreeuwenberg afgetreden in hun östuursfunkties. Voor hun vele werk gedurende een reeks van jaren in het belang van de vereniging, werd H. Jennèskens benoemd tot ERE-VOORZITTER en de heren v.d. Pas en Spreeuwenberg tot 'ERE-LEDEN. Deze algemene vergadering koos tot nieuwe voorzitter 1. Smits, Puttenweg 80 en tot onder-voorzitter Fr. Jenniskens, Ysselsteynseweg. Tevens stelde Gerrit Peeters het sekretariaat beschikbaar en het bestuur vond een ni e uwe sekr e-1 ah iswelke op deze algemene vergadering tevens werd-gekozen tot be stuurslid, nl. Dhr. Frans Jenniskens, Pater Tulpstraat 2, 5813 CD Ysselsteyn. Liegen wij de verenigingsbesturen vragen van deze sekretariaatswisseling aantekening te maken en de korrespondentig voor de fanfare voortaan te zenden aan: Fr, Jenniskens, Pater Tulpstraat 2, 5813 CD Ysselsteyn, tel. 04785 - 285- Op een nader te bepalen datum zal door de leden op feestelijke wijze afscheid worden genomen van de scheidende bestuursleden en deze officieel worden bevestigd in hun ere-funkties* 2BestuursvergaderingMaandag 10 maart a«sa> is er na öe repetitie een bestuursver gadering (ca. 21.30 uur). Gaarne allen aanwezig. 3o Lentefeesten: De inwoners van Ysselsteyn en ook de verenigingsbesturen maken wij bekend dat de LENTEFEESTEN t.b.v. de fanfare dit jaar zullen worden gehouden in het weekend van Beloken Pasen t.w.vrijdag 11 april, zaterdag 12 april en zondag 13 april. Uilion de verenigingen bij het organiseren van evenementen hiermede rekening houden. 'ij voorbaat dank.. VEEVERZEKERING YSSELSTEYN In verband met de veel voorgekomen schade gevallen is het bestuur genoodzaakt een nabetaling te heffen van i Tl- i o y.?i 4-

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1980 | | pagina 5