VERFIilRREIl op voorraad leverbaar bij, Ysseisteyn mededelingen c5,lo 'Ö~Ï999iz£ f000 ƒ04o 55,60 65,50. --65,70. Kalkoenkorrel I Baby-kalverkorrel Bi gg e nho t i er wk or r el Biggenbatterrjmeel - j 64,30 54,10 6290 192,70 30,80 49,20 71,10 70,10 Bulkk or t ing e n ~yy>ms 2000-3999kg 4000-3999kg 6pOO-9999k.g lOOOOkg. of veelvoud ƒ0,60 Ke Ikamon en j:iagn e s am on "?iïi tTVtraks tijdig kunnen gaan zaaien, zorg dan dat uw silo nu gevuld wordt, U voorkomt hiermee dat U later moet vrachten. ken goede vliegenbestrijding in uw stallen voor deze zomer moet nu beginnen met5 TUGCN - MADENDCCD Ook voor andere bes tijdingsmiddelen naar LL„ T0 B0 sfdo Beclrgoederen De grote schoonmaak staat voor de deur, dus geef uw deuren en ramen een nieuwe kleur. L9L.ToB0 afdo Bedr» goederen Deze week brachten wij in rekening per 100 kg. voor de voornaamste producten, voor eenheden boven 1000 kg. exclusief B.T.W. franco boerderij en af magazijn. Baby-biggenmeel Baby'-biggenkorrel kor c <51err el Biggenstartmeel Blggenstartkorrel Siachtvarkensmeel -Siachfvarkenskorrel .eugenmeel Zeugenkorrei Vol]. Opfokmeel I Yoll. Opfokmeel I! Vo!L batterijmeei Batterijmee! extra Braad k u i ke n kor rel Braadkuikénkorrel wit i 66,10 67,10 135,— 58,30 59,30 50,70 51,8° 4850 49,50 5890 56,80 Kaikoénkorrel H SSachtkalkoenkorrel II! D.lviV.-groen Weidekorrei Rundvee korrel stand Rundveekorrel energie Weidekoekjes Rund veekoek stand Rundveekoek, £.R. Mineraier»korre! Mineralenkoekjes Rundveekorre! SR •';-720 4720 4830 Bovenstaande prijzen zijn de basis-bulkprijzen. Toeslag gezakt product f2 oOper 100 kg. Op bovenstaande prijzen zijn eventueel nog de volgende kortingen van toepassing per 100 kg. Bij één bestelling en bezorging op één dag. Alle bestellingen dienen daags voor de datum van levering voor de middag gedaan te zijn, anders wordt met 10 ct. per 100 kg. verhoogd. Zakgoedbestellingen dienen in de week van bezorging uiterlijk op maandag binnen te zijn. cm op woensdag en donderdag bezorgd te worden, ƒ0,80 ƒ0,90 c ii 5 ..•-•nu111'I''.«UiMi'llM'-iril'iril'lMI I> fl M.I.I i l f It1111.'»l M tlim»i

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1980 | | pagina 3