J -3T3JO NieuwsVp/a Jeugdcentrum De Koel" Peter Janssenweg 12. Tel.04785 -615 r* 10 ja.ar Jera'70 1970 - 1980 r_. gramma van 7 maart t/sn 16 maart I960 •vrijdag 7 maarttfirqep 4 klas. 6; Kienen. Breng ƒ0,58 mee. I8.50.u- - 20.00u 1 ^Gymzaal voor groep 5 de jeugd van 12 -en 15 jaar19.00u-20.00u "Vrije instuif"voor groep 5° 20«.00u - 22..50u zat 8 maarts Discotheek voor groep 5 de jeugd vanaf 12 jaar.Zonder bier ook veel plezier. Vanavond draaien we de laatste ronde van het D'J Concour.Wie wordt dan .toekomstig.discjockey Komt dat:-zien en horen. 19.00u - 22*00u 2)i: 9; maarts Vrije;: instuif Vvoor-ieder een. Er is weer vanalles te doen in. het Jeugdcentrum. Kom' en doe ook eens meelVI 14*00u - 18*00u d mderdag 13 maarts 'Openavond voor groep 4 klas 4 en 5* 18.30u - 20.00u y - '-ïjdag 14 mdart. sGroep "4 :.klas 6 Speurtocht.Breng allemaal' een zakkamp mee en trekje--warm aan. 18'o30u - 2C.00u Gymzaal voor groep 5 de jeugd vanaf 14 jaar. 19»00u - 20.00u Zo,t 15 maarts Discotheek' vóór groep 5 de jeugd vanaf 14 jaar. 19»38u - 23»OOu zondag 16 maart ;„Vrije instuif" voor jong en oud. J4«QQu - I8.3OU Diavoorstelling van de carnaval 1980Jeugdbal,kinderbal,optocht en Bonte avond. "'rjdag 14 maart te zien om half 8 en 9 uur .Zondagmiddag 16 maart om half 3- Tr: de dia's kunt U uiteraard weer foto's bes tellen. Indien er be laggs telling genoeg is, orden er nog dia's gedraaid van het vórig jaar. Iedere en is dan welkom. To_'»a?70 Discjockeywedstijdjjd s kor genavond wordt er weer gestreden om op de eerste plaats komen om toekomstig Disc jockey te worden.Dit evenement wordt gehouden tijdens de coholvrije discotheek. Heden, vrijdagavond 7 maart, om 19.00 uur H. Mis i.v.iru de Wereldgebedsdag "ran alle vrouwen over de hele wereld. Kom zoveel mogelijk hiér naar toe, om samen ze bidden voor vrede en gerechtigheid in de wereld. Maandag 10 maart is er weer kienen in café van Dijk. Mevr. Arts-Tacken zal deze keer van het bestuur aanwezig zijn. Voor de studieavond op-17 maart in de Schouwburg te Venray, kunt U zich nog opgeven tot 12 maart bij Mevr. Michels, tel. 563. Verdere bijzonderheden hierover zie Y.N.3. van verleden week. iij.B.So "ONS GEHOEGhiJ" Dit weekej_ndë WOrdt weer de -eerste van de drie bondswed strijden geschoten. Vanavond, vrijdag 7 maart, schietten 2 zestallen bestaande uit de volgende schutter: H.Poels - T. Poels-v.d.Bijt - J.Koonings - H. Stevens - Jo Berkers - J.v.d.Broek - Th. ,Claessens - M. Verhoeven - Th. Janssen - J.Arts - W. Arts - en J, Michels. Aanvang 20.00 uur. Vertrek 19.15 uur. Zaterdagmiddag wordt geschoten door 1 zestal t.w.: G. Janssen - D. Verstegen - Lin- ders - Mo Verstegen - A. Pleurkens - A- Heiligers en P. Spreeuwenberg. Aanvang 16.00 uur, vertrek 1 5.1 5 uurDe- 2 e bondswedstrijd wordt geschoten op 20, 21 en 22 Maart en de 3e ..op 10, 11 12 en 13 april. Op 1 5 en 1 6 maart a.s. .organiseren w.e weer ons Indoortournooi in de Rarik-Xe'rox in Venray. Wij verzoeken, de leden hiermee rekening 3?c houden i.v.m. -opbouv/en en oprui men van de banen. - DORPSRAAD willen öe verenigingen de inschrijfformulieren van de kandidaten voor de dorpsraadverkiezingen zo spoedig mogelijk inleveren bij C. Derikx, H. Pijnenborg of Ho Philipsen. Mensen die zich vrij kandidaat willen stellen voor de dorpsraad verkiezingen kunnen een inschrijfformulier verkrijgenbij C. Derikx, Zeilbergseweg 11 De- uiterlijke sluitingsdatum van het inleveren van de inschrijfformulieren is 3 april a.s.. hii.30DnHK Algemeae vergadering; Onze leden zijn uitgenodigd voor de algemene verga-—., doring van onze bank, welke wordt gehouden op DONDERDAG 13 maart ,a.s. om. 20.00, uur xn het Gemeenschapshuis. Gaarne willen wij vanaf dezé plaats ook andere belangstel lenden uitnodigen tot het bijwonen van deze algemene, vergadering, waarbij wij met name denken' aan jonge ondernemers. Als gastspreker zal notaris Lunther uit Venray ons wat komen vertellen over erfrecht, testamenten, samenwerkingsvormen (3V, firma) enz. Allen van harte welkom. 11

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1980 | | pagina 2