a ï4s|lffl|i81lll t-ovinckplein ?t% ?i% ,§i mm Si '8"i' 104 Y&8ei8t8yn 5* 04 8£ &L „3...% 10 1Di tss 0v®? h#t ts^oöd ksr &i#9ds sontier sn^s< t^Sï^ing -..vn' ösn ysssh&L D**0« f ÜH 8000, jj£r te&fK&mtöft'Kl V'W to&sg&ttaWtff* i ©0Ö3, - gc&t e*a *'»n éframMö. £g&rter*ën oprHfff&fi efte«n van >vft neer -<e3r» «!03Ti privé-rafconlrtg ef gi; Cfdkgfthtg. Opmm&n ons dear wetboeken nesr P%n t:i£.bti Sp&Sttetoiing bij cis? è*8ètt öte&f-^wmUS' &€ili'&rj >jpwaS0&M?, d&Ch bijopnemer. w&c$e. l%h <~ak&f2ir$ gttb&cht ver h&'< opgenomen iipdtaQ. Hei tsgagg fe. i£f*ct $pvma$fe&«ir, doch bi» opr»&Yi$n wordtin rt&wifag gebfsebt ov-a* bf»>. epgstrtotnafi l2&ifï>*g. ftobofesrós KtatHMogtiierpfori Ha- tcgöad cltma apvreegbm. Z&iiKmi t&i fa& t& f 3SQ,~ vri| op- n$arnfe&ffl. ir» h i>t 4si ös ?1-jö?sg* teftfiijd vg?dï fear&k; jb net gaftssia sokje vit; cpnssrau.'s^f :i>« avsïigs t*??tztp.9n wo«fe r©fï?&»? •nsfc <r» fefcdfaAg j?:iÖu'iaht ÖVftiJ' <165- QpgS' •lomgn bedrag. '£*$»-§' nsfi^ S% p*$m§s> - Aan a*«!<^pJsn 'Grijp-:?' sunnor. J8o.&4igan ven 1 f tol er, rn&t 14 jp«r deelnemer». 'g&vottttoefsj- •&n&i$<nte%kn tstót 1G prews© Aan hen itteaakpssrpfetf 2?ivts*vteC! kimnsn 15 an ntet 20 Jarigen dat-sincftjon. föj&Sr) (8 je*r) e^sog?srmi|R v»n *Zontó*>? Inachtneming van tam#ka?t sJf^st -AOfdsri bsiachikt msr&rtd gised vei s;>aaföQ}4È van }n ztjidpwm van mat «an ksoptjjd ven 2 jasr^^cn öp- vf3«j?bö9« ris 12 nviSfid»RÏ*1r%) en 18 rnesnaGn Do y©nt8jt?ftsni90®8 s§n g^jga^ö 0 aóm&ngasiside Interest, De rente won uitbstaaiö ty.'j opviegin^ van h-st 'ia coupure» ven f t .Ow, -f 5.9D0, sn f 10/JOv, m»t ö^r» töoptijd van 4- &(*-:tloiïii »jpvre&5!-j«sr ns 2 jsstr en 3,'W. Rents: 8 o»r Jeer bij t^pyregifiö n® 2 jesr; J ^33F oPv'80jn6 ba 3 't&»r; 8f per jse? t>it opvreging ne 4 jaer. O© rerïif? - op beais van - wordt uitb^tsaW bij opvröginc voïi r.3ï ïis<jq«ï2. SfWÈ-srd»païb«^#i^:®n 09 naem !r» coupufea van 1.0Wf- ört f 5,000,- nvBt ©«jr. kioptiid van 4i»ar. doch tvö vrsagbsar f»s 2 jear C'"èb) sn nu 3 jaar i. De rent? komt jsartijkc vrij ter bear bikking. Torm?j?ipiar4Ü?is^'-sn t^fcn in coupure* va4 i 1 .ööO, -f 5.CCO, - m i lO.öïXl, iocpiij<5 jses! an S ja vest, Dw rönf© - op besia van ï-ariter^e- steide 'merest - wordt aan het <nk,m var de looptijd üübeteólw. Spsa r?eJ£öni?vö sr, e« opi«s^jrn'4i?» va: - 3 ;-m:ebtri&minrj v»n da 0^69- ken di?sct aver hat tsgo^j bssehifeï vorif aeniioop van on- fosre?id goad vocf? öio-ün gstHuit: van $p3X'd&> bij huwoiijk ven de 8$*ssrd« voor ü&taiing van vb onstt oa?ïk gekoebts stffecven. met rjpes^jtarmlin v?nS m^ntisn* opasgtefïrjJjn ^en Sf58®:'?®k.e«Jngsn ir.Jt 'jsn *'m 'M rwmtiityf (6 jaarl s-3-19^J 05? In coupures ven f t .€00. - en f 5.GÖ0, - iCïGpüid jaar vact en öiser vaal. Da komt jaarlijks vrij ter beschikking. T üsepnhjdae wijiigingen voorbahoudfi' k e a k e e i- r. 3 s 4# e m a a g fv a e e C O B r* a c -. o b s tf-& a 3 E 9 if

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1980 | | pagina 7