a w~, T Tr'vP-?TTTriT'i xn. i-t vr rr it Nods trijden voor gatcrda/? 1 raaart a.s. Sporthal Deurno, vertrek 1_3. 1 9 uur 14.00 - 1 4 o 30 uur De lorf A - Junioren A (fluiten) I5.3C 16.OO uur Olympia A - Junioren A (fluiten) Dijdens T1i 11 oms e-Rouwku 11 or;ro g G nor thai Someron. vertrok 13.00 trr 14.00 ...l4.30 uur Marijke 1 - Aspiranten 3 Rijden s "7 ism ans-Lovinckpl e in Sporthal Sorncron, vertrek 13.3-0 uur l4„30 - 15.00 uur Aspiranten 4 Meorkcrf 1 (bal meenemen/ Rijdens Camps-Deurncere^, Lemnens~Pce-1 weg - - Sporthal Gom.eror., vort rok J/Q^RXJ nur 11.00 - II.30 uur D*e Koff'l Pupillen 1 13.00 - 13.30 uur Pupillen 1 -• Marijke 1 (bal meenemen) Rijden? v.d. Pas -Rouwku i 1 cnw g g er S tevens-Put tonwe-g Sporthal Someron9 vortrok 11.30 uur '12.30 .- 13.00 uur Pupillen 2 - Bruhose 1 13.30 - 14.00 uur,. GV.3E1 - Pupillen 2 gij dens M i chel s -Dourrs ewegRongen-Y s s els t eyns owe g Sporthal Dcurne? vertrek J_b. 1 5 uur 12.00 - 12.30 uur Senioren- 3 The Blue Stars (bal meenemen) Voor hot volgende weekend 0/9 maart s.i jn er geen wedstrijden. Gatordag is nldo districtendag voor. Junioren, waar Moniek Koonings van, ons o vereniging ook in mee mal spelen en sondag sullen Petra v.d.Kant-Korrevoetson Jean Jonneskens-v.Sijek deelnomen aan do dis trictendag voor Senioren. Deze dagen sullen gehouden worden in Sporthal ;;Dp TinnegieterLol graaf 2 te leuningen (bij Nijmegen) Vanaf volgende week maandag 3 maart •sullen dc trainingen weer buiten si jn, voor degene die niet moer weten welke dag en welke uren dat waren volgt- hieronder nog eens de tijdens Senioren 1 - donderdag 20.00 - 21.30 uur - Senioren 2 - donderdag 19.00 - 20.00 uur Junioren A on E - dinsdag 19-00 - 20.00 uur Aspiranten 1 on 2 - dinsdag 13.00 - 19.00 uur Aspiranten 3 en Pupillen 1 - woensdag 1-3.30 - 19.30 uur Aspiranten 4 - donderdag 1C.00 - 19.00 uur Pupi11en 2 en 3 - Woensdag 1300 - 19CC uur De volgende, meisjes, die sick nu pas opgegeven hebben, kunnen trainen op donderdag van 18.00 - 19.00 uur. Dgsg meisjes zijns M'ariblle Smeots, Sandra Stevens, Conny Stiphout, Cindy-Janssen en Mancy Philips en. 15 JAAR "DID PEDLK0RF" I965-19OO Op 8 maart a.s. zal Korfbalvereniging "De Peelkorfhaar 15 jarig bestaan vieren. Het programma ziet er als volgt uit s 13o30 uur II.Mis mot het kinderaangkoor o1v.Pv.d.Kolk 14.00 uur - 17.00 uur Gpellonmiddag in het Gemeenschapshuis vo or al 1 o 1 ed en 20.30 uur Gezellige avond voor junioren, senioren, leidsters, begeleidsters en ouders van alle leden in het Gemeenschapshuis Dgsg mededeling geldt tevens als officiële uitnodiging voor alle leden van onze vereniging, en hun ouders. ...-o jajj n »,J/1a. ~_i Ajr LjSsj inxAuKwa— m »r^ ■tw>*w wr i im -«far» V s - l

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1980 | | pagina 6