.BILJARTEN "-■am Partijen Caa?, Beurten Gem. ffl.P 1 J.v. Well 15 360 233 1 v545. i .24 v A.Sanders 16 292 299 0,976 22 3* W.v.Oc-It 15 212 300 0,706 22 4» P.Stevens 14 183 274 0,667 20 5< H.v. Well 1 6 383 343 1,116 18 6, 6.v.Astea 14- 4461 229 19480 16 7. L.Janssen 15 21 9 298 0,734 16 8. P.Cox 15 186 343 0,542 16 9. G.Fleurkens 17 205 347 0,590 1 6 10. A.v. Dijk 15 1517 283 5,360 14 11. H.Wismans 15 - 243 338 0,718 14 12. G.Spreeuwenberg 14 910 273 3,333 1 3 13- J.Poels 15 858 304 2,822 13 14. P.Smeds 12 •2.60 269 0,966 12 15. H.v.Asten 15 353 264 1337 10 16. A.v.Asten •14 258 299 0,862 10 17. 33,Camps 17 787 301 2,614 6 18. Er. Hendriks. 14 521 260 2,003 6 In totaal moeten er -17vwedstrijdenworden gespeeld. Programmar 1. A.v.Asten - P. Stevens 2. A.v.Dijk - P.Cox.' 3. G.Sprëeuwenberg - H.v.Well. 4c J.Poels - J.v.Well 5. G.v.Asten - P.Smeds 6* W.VoOoI - H.V/ismanso 7c L/.Sraeds - L.Janssen. Tevens' is er gelegenheid* tot.: betaling van .KontributleDit kan ook via de RABQ.-bank tonevBiljartclub, p/a Lh Spreeuwenberg, Heidsepêelwög 39', "581 3 AJ Yssels.teyto« PONYCLUB. "DE WELSHRUITERS" Op zondag 2 maart zullen te Ysselsteyn de ponyclubkampioenschappen en de; samengestel de 'wedstrijd van de Kring Horst verreden worden,, Deze wedstrijden zijn iri de bossen bij Dhr. Smits. Uw belangstelling zal zeer op prijs gesteld worden Srringwedstrijd te Heyen; Op zondag 23 maart zijn er in de mangge te Heyen. Hieraan kan iedere ruiterfdeelonemen. Men kan /starten in de eigen klasse en daarnaast nog in het springconcours Tabel A."Opgave voor. woensdag 5 maart bij de Sekretar.is Th. Derikx, tel. 24 6 o f ,'J.gemene Vergadering: Deze zal worden gehouden op dinsdag 11 maart in. zaal Roelanzia. Do aanvang is om 2.0.00 uur. De ouders ontvangen nog een uitnodiging* Wedstrijd te Leunen) Deze is nu gepland op zondag 9 maart. KringvergaderingOp maandag 3 maart- wordt in zaal Roelanzia de jaarvergadering van de kring gehouden. Op deze. vergadering zal Dhr..- v. Mierlo uit E'er se 1 een lezing houden over Jeugdsport en Jeugdsportbegeleèding. De ouders van de ruiters zijn op deze vergadering ook van harte welkom. BEJAARDEN VEREN I GIN G - g - Maandag a.s. 3 maart zullen we weer kienen. Aanvang1330 uur n.m, in'het Gemeen schapshuis. Verder kunnen we aan degenen die zich opgegeven hebben voor do volksdansgroep rnede- elen, dat we hiermee zullen starten op woensdag.5 maart om 15.15 uur in Zaal Roelan- zia. In verband hiermee zal onze gymles niet om 14*30 maar om 14.00. uur beginnen. Dinsdag 18 maart zal door toneelvereniging "De Kerkodijkers" een toneeluitvoering ereven worden voor de bejaarden. De uitvoering is:- de klucht:"Van ?t_£.trooi op Tt bed Gezien de prestaties van deze vereniging in de vorige jaren, is een bezoek hieraan ton volle waard. Opgave hiervoor bij M, Arts tel. 272, tot-uiterlijk maandag 10 maart. ..--invang van deze avond is half acht n.m. en deze .is in-de zaal van Sint Servatius. Ie zaal van Sint Servatius is vanaf 7 uur n.m. open. 4 v V

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1980 | | pagina 4