..LIB. Ysselsteyn ffiQS - ÏJADENDQgD - J 155- 57,50 58,20 50,70 Porcolackorrel r 5 Vol!. Opfokmeel IIss'so 65,50 6570 Buikkortingen ƒ0,00 4000-5999kg. ƒ0,60. 6000-9999kg. 10000 of veelvoud 0,80 G, Braks, lid 2e kamer voor het C.D.A. in Venray Op maandag 3 maart a.s. zal G. Braks, voor velen van U geen onbekende, een inleiding houden over actuele politieke zaken in "De Burggraaf", Stations weg 1 te VenrayAanvang 20.00 uur. Leden van de L.L.T.B. zün van harte welkom.. heer Braks, geen onbekende in deze streken, is lid van de vaste kamer- -.omissies voor o.a. midden- en kleinbedrijf en de landbouw. Gezien dè hui dige politieke situatie,ook in de landbouw, verwachten wij een grote belangstelling. - KALEAMMONMGNESAMMON LOS ilt U straks tijdig kunnen gaan zaaien, zorg dan dat uw silo nu gevuld wordtU voorkomt hiermee dat U later moet wachten. Zitdag Soc. Econ. Voorlichtingsdienst v.d. L.L.T.B. p donderdag 6 mrt. a.s.. .van 10-12 uur houdt bovengenoemde dienst zitting op het kantoor van de L.L.T.B.. Een goede vliegenbestrijding in uw stallen voor deze - -zomer moet nu beginnen met: Ook voor andere vliegen bestijdingsmiddelen naar, f L.L.T.B. afd. Bedrijfsgoederen. IEDEOEUNGEN Deze week brachten wij in rekening per 100 kg. voor de voornaamste producten, voor eenheden boven 1000 kg. exclusief S.T.W. franco boerderij en af magazijn. Ba.by~biggenm.eelf 65,50 Baby-biggenkorrel 66!50 Diggenstartmeei öiggenstartkorrel isiachtvarkensmeel Siachtvarkens korrel 51 80 Zeugenmeel 48 j 50 .Zeugenkorrel4.9 50 vol!. Gpfokmeel I^890 j^oll. batterijmeel55'-- atterijmeel extra cc'cq •raadkuikenkorrel Braadkuikenkorre! wit Kalkoenkorrel Kalkoenkorrel II Slachtkalkoenkorrel II D.M.V.-groen Baby-ka!verkorrel VVeidekorrel Rundveekorrel stand Rundveekorrel energie Weidekoskjes Rundveekoek stand Rundveekoek E.R. Mineral en korrel Mineralenkoekjes Rundveekorrei ER Biggenbatterijkorrel Biggenbatterijmeel f 64,40 64,10 62,90 192,70 50,80 47,20 47,20 48,40 49,20 70,50 69,50 0-1999kg o 2000-5999kg ƒ0,40 f-smarikttik&nknrrol r- r- Bovenstaande prijzen zijnde basis-biilkprijzen. Toeslag gezakt product f. per 100 kg. Op bovenstaande prijzen zijn eventueel nog de volgende kortingen van toepassing per 100 kg. Dij één bestelling en bezorging op één dag. Alle bestellingen dienen daags voor de datum van levering voor de middag gedaan te zijn, anders wordt met 10 ct. per 100 kg. verhoogd. Zaïcgoedbestellingen dienen in de week van bezorging uiterlijk op maandag binnen te zijn, om op woensdag en donderdag bezorgd té worden, .1 III I I ri.minimi.1 1 iiiuKinn ..I ,liifHi.'i,,ii'>il!*li'ii«Miil'iif:.|iiiiM»iii<iiuliijeiiiiiiifiii(i(|'ii,j|Mi"iiijiiririfiiiH.,'l'liii>iiiriniii"ri>lM»i..| V i 'fii-iii'i.iiii.iniM'Kiiiiiii'imi.injii.i.iMMjiiii,,,,,,,uiiiniii iuiii<:M.'>"ii<i|iiii |t,.!i finiiMmiriifi.i.i.i.iïjih. 11:1.lil IIHJI llilil till ,111.1 l»H|l 'Mlllll. I,.1.1.1'

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1980 | | pagina 3