Voor de enorme belangstelling, felicitaties en cadeau5s die - wij mochten ontvangen bij gelegen - heid van de uitreiking van de "BRONZEN PIËLHAAS" I zeg ik U mede namens mijn vrouw j en kinderen hartelijk dank» Hierdoor is dit voor ons een j onvergetelijke gebeurtenis geworden-»-- Harrie Philipsen, i VRIENDELIJK VERZOEK Willen diegenen, die per abuis onze jassen hebben meegenomen Een- zwarte lange overjas op zaterdagavond in het Gemeenschaps- huis- van Pr, Claessens Peelweg 25 en een bruine korte leren jas op dinsdagavond in zaal Roelanzia Peelweg 27 terug te bezorgen bij genoemde., zalen. ZATERDAG 23 FEBRUARI J DISCO avond met "DE PEACE MAKERS" Aanvang 20,00 uur. ZONDAG 24 FEBRUARI j DISCO avond met "MAN OF ACTION" Aanvang 19®30 uur, ZAAL R 0 E L A N Z I A Voor alle grote en kleine gereedschappen Natuurlijk naar: ..T Handelsonderneming Th. Voesten T H Rouwkuilenweg 16 H V Tel. 556 V O v... r- r:-.' y;~.x* yy "Ui. f van rr n Ko Gommers i i i i i i i 4 f 1 i i i i i

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1980 | | pagina 6