2 2IgéJLr^lgSg KORFBALVERENIGING "DE PEELKCEE" Wedstrijden voor satorda^ 23 februari as Sporthal rDgüraÉ:j ver trol;: -12 G5 uur 13*30 - 14 00 uur D.C.T. 1 - iLcpir^tën 1 fluit en) 15*30 16.00 uur Aspiranten 1 - S.3.E. 1-(hal meenemen) Ri jdeiis Bastiaanse~I oostdi jkGel 1 ings-Deurnsoweg Spertha. 1 Deurno 9 vertrek 10, 1 g uur 11.OC - 11.30 uur -M^K.Yo .1 - Aspiranten 2 (fluiten) Rijdeng Rongon-Deurnceweg-Verschuuren- Lovinckplein Sportha.1 3 o meren q ver trek J J 00 uur 12.00 - 12.30 uur Pupillen 2 - Do Korf 1 (Bal meenemen) 13.00 - 13.30 Uur Glympia 1 - Pupillen-2 (fluiten) Ri jdens vAs' s -Li t s enber §wêg, vdBr o ek-Pee lveg. Sporthal Scmereru vertrek .lP.yQQ.HauP 11.00 - 11.30 uur R.k". Z.S.Y. 1 "i Pupillen 3 (fluiten) 13.00 - 13o30 uur Pupilion 3 - The Blue Stars (bal meenemen Rijd eng Fleürfeezts -Deurns cweg, Pranken-F.ompkensbsrg 17edstrijd.en-' voor zondag 24 ..februari a.s. Sporthal Devrne, vertrek 12.15 uur r'v.v J 13.00 - 14"UÜr SesSioï'êïi 2 - De Treffers Rijden voor saterdag 1 -maart a.s. - Junioren Ag Willemse-Rouwkuilenweg Aspiranten 3" smans~3Lo vinckpl ein :i'-i Aspirant en h z Camps 0eurns ovjeg 9 Lemmens Peel weg Pupillen 1 g v. dPas-Rouvkui 1 enwog Pupillen 2g Mi chels-Ringw&Bournseweg9 Rongen-Ysseistoynceweg Op 0 maart a.s. sal Korfbalvereniging "Be Peelkorf" haar 15-jarig best&an vieren. Het programma' siet er als volgt uit2 13.30 uur H.lïis in de St. Oda Kerk. 14.00 uur - 17.00 uur' Speilenrsiddag in het Gemeenschapshuis voo r alle led en 20.30 uur Gerjeliige avond voor junioren, senioren, leidsters, begeleidsters en ouders van allo leden. HOUDT DUKE DAG VRIJ l i I RABOBANK 3roififietsp1aatj_Q Op 1 maart"begint het nieuwe verzekeringsjaar voor ie bromfietsen. Kom een nieuw bromfietsplaatje voor 1 maart halenNa betaling van de premie krijgt U het nieuwe plaatje clirekt muc. Algemene VergaderingWe maken de leden er op attent dat de algemene vergadering van de Rabobank zal zijn op DONDERDAG 13 maart 1980 in hot Gemeenschapshuis. Aanvang 20.00 u. RUITSRCLUB Op 25 februari a.s. is onze jaarvergadering in zaal Roelanzia. Aanvang 20.00 uur. Na de vergadering zal dhr. H. Verbruggen, hoefsmid te Horst dia's laten zien over bv.cn en hoef gebreken/ afwijkingen. - Y' 4

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1980 | | pagina 4