L.L.T.B. I 65,— - 66,— 155,— 57, 57,70 5070 51,80 48,50 49.50 65,70 65,90 48,40 4920 69,80 - 6880 f 64,50 64,20 6290 192,70 50,80 4720 47,20 Buikkortingen- 0-1999kg. 2Q00-5999kg. 4000-5999kg 0,00 ƒ0,40 ƒ.0,60 6000-9999kg 080 10000of veelvoud Voorradig. TUINZADEN BLOEMZADEN - VOORJAARSBLOEMBOLLEN L.L.T.B. afd. BEDRYFSGGEDEREN OORMERKEN VOOR VARKENS EN RUNDVEE (in div. soorten) L.L.T.B. afdBEDRYFSGOEDEREN Ysseisfeyn 55,40 Rundveekorrel ER'B >Biggen"batt.erijkorr-el Biggenbatteriimeel ƒ0,90 MEDEDELINGEN Deze week brachten wij in rekening per 100 kg. voor de voornaamste producten, voor eenheden boven 1000 kg. exclusief B.T.W. franco boerderij en af magazijn. Baby-biggenmee! Saby-biggenkorrel oü. Opfokmeel I58'90 Vol). Opfokmeei II 5680 Vol), batterijmeei54 oq Biggenstartmeel Biggenstartkorrel Biachtvarkensmeei Siachtvarkenskorre! Zeugenmeel Zeugenkorre! Batterijmeei extra Braad ku i ken korrel Pr L.JI aadkuikenkorrel wit Bovenstaande prijzen zijnde basis-bulkprijzen. Toeslag gezakt product f2.80 per 100 kg. Op bovenstaande prijzen zijn eventueel nog de volgende kortingen van toepassing per 100 kg. Bij één bestelling en bezorging op één dag. Alle bestellingen dienen daags vcor de datum van levering voor de middag gedaan te zijn, anders wordt met 10 ct. per 100 kg. verhoogd. Zakgoedbestellingen dienen in de week van bezorging uiteriijk op maandag binnen te zijn, om op woensdag en donderdag bezorgd te worden, - Kalkoenkorrel I Kalkoenkorrel II Siachtkalkoenkorrel III D.M.V.-groen Baby-kalverkorrel Weidekorrel Runclveekorrel stand Rundveekorrel energie Weidekoekjes Rundveekcek stand Rundveekoek E.R Mineralenkorrel Mineralenkoekjes r\ I i 7 11 11 m 1 11 iriii 11 li' 1 i 11 1 1 1 111 11 1 t-111 1 111 1111<i11111 >1 r1 .1111111 111,1111> 1111111.1 ui 111 tl11111,1111 u 1 111111111111 11111 111111jt1>11 111 r 111 u 111111 1 1 11 l' 1111 't1 'ii 11 11 1111 ri< 11111Ji iiji|i '<l'"'"'""'■■"•'•wiJUi

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1980 | | pagina 3