Houte_Carnavalso2tocht_in_Yssels teyn_J_9 8CK Dit iaar opstellen op de Timmermannswegvanaf Ringwegtot Pioniersstraat volgens aanwijzingen van de optochtcommissie^ Vertrek om 14.11 uur via Pioniersstraat Knv.tsweg e Pater Tulpstraat, Litsenbergwegv. Beutdenweg, vMontfortstraat Ysselsteynseweg, He idsepeelwegPeter Janssenweg, Timmermannsweg Lovinckplein waar de optocht wordt ontbonden. Willen de inwoners van Ysselsteyn GEEN_A.UTO:s parkeren langs de immermannsweg en langs de route van de optocht. Dank u, voor uw medewering. Het Bestuur van de Carnavalsvereniging Wij zi,:n nog ruim gesorteerd in Karnavals ar tikelen zoa Is. Hoeden, maskers, kielen, dorustruien, nog enkele complete pakjes, stickers, galgen, geweren, knappers en kogeltjes, serpentines etc. etc. Kom vrijblijvend een kijkje nemen. Met de {Carnavalsdagen zijn we maandag--en dinsdagmorgen geopendna_de_middag_zijn_we_geslotenz Wij wensen u een prettige karnaval toe. Gebr. Keijsers B.V. Lovinckplein 6 Tel. 232 fa res7uLf>,

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1980 | | pagina 8