KaEBaïal biJ "De Piëlreuzen" in 1980 Zaterdag om 19.00 uur Plechtige Karnava1 smis voor alle overleden &n levende Pxelreuze en Piëlreuzinne DECEPTIE RECEPTIE r.»e karnava Is vereniging nodigt alle Piëlreuze en .-Piëlreu zinnen ,..-t om a.s, zaterdag m het Gemeenschapshuis gebruik te maken van de .receptie die Prins 'Toen den twedde wordt aangeboden. -■aarna val de Karnaval worden, ingezet met muzikale omlijsting -7an de, Smeiebloazers. ,J levéas uitreiking van de Reuzekluut Van-<Je karnavalsc^agen kunt u lezen in de karnavals- die tijdens de verkoop niet thuis waren, en alsnog «en «rnavaiskrant willen hebben, kunnen terecht bij A. Fleurkens, i-ovmckplein 3. - •it jeugdcomité en bestuur wenst ook de jeugd een prettige rnaval m de Koel. b e s t u u rPrins Toën den twedde, Vorst Lei en de Raad van Elf >pen aat u met velen aan de optocht meedoet. °r elke categorie zijn 4 bekers beschikbaar voor de grote -<gens en grote groepen een wisse 1 beker -1.- uitreiking van de bekers zal plaats vinden in het Gemeens chaps- .iis, er zal verder geen tractatie zijn voor :de kinderen omdat dit -ijdags ax is gebeurd op de scholen en de Peuterspeelzaal. Prinsenwagen die als laatste aan de stoet deelneemt gooit loep. Voor route zie elders in Y.N.B. ■:org ervoor dat u zich uiterlijk carnavalszondag hebt opgegeven w..m. v. onderstaande antwoords trook .„.in te leveren bij: i. Fleurkens, Lovinckplein 3 oftewel bij Gebr. Keijsers B.V. Lovmckplem 6 in de bus te deponeren. edereen die zich opgeeft krijgt carnavalsmaandag een stencil met nun p1aatsnummer in de optocht thuisbezorgd. *e wensen iedereen een plezierige carnaval toe. Het bestuur y gev e o r mu lier optocht 1980 van de Piëlreuzen. Grote wagen (door tractor oftewel ander voertuig voortbewogen). Kleine wagen (handgetrokken oftewel kleine pony of klein gemotoriseerd) Grote groep (meer dan 5 personen). Kleine groep (minder dan 5 personen). Enkelingen. .-uis s.v.p. duidelijk aan in welke categorie-dat uw wagen of .-toep volgens u thuishoor tB ij twijfelgevallen beslist de Jury. iam wagen?groep/uitbeelding a a t a 1 personen welke met uw groep meedoen. uziek: Ja/Mee. ntactpersoon: Naam. Adres Bedankt voor uw medewerking Het Bestuur.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1980 | | pagina 7